Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Běžecké koleno iliotibiální syndrom

Běžecké koleno – iliotibiální syndrom (ITB syndrom)

Dlouhodobým přetěžováním svalů dochází k bolestem v úponové oblasti. Tyto bolesti se mohou objevovat jak při zátěži, tak při přechodu z klidové polohy do pohybu. Dvě nejčastější diagnózy v oblasti kolene, se kterými se v ordinaci setkáváme, jsou syndrom skokanskéhosyndrom běžeckého kolene.

Hlavními příznaky ITB syndromu jsou pichlavé a pálivé bolesti vnější strany kolene, bolesti vnější strany stehna nebo bolesti horní části lýtka z vnější strany. Nejčastěji s těmito obtížemi přicházejí do naší ordinace běžci, ale objevují se i u jiných sportů jako je golf, squash nebo volejbal.

Tento syndrom je typickým příkladem řetězení obtíží napříč naším tělem. Primární problém často nevzniká přímo v oblasti kolene, ale obtíže vycházejí z oblasti kyčelního kloubu a často i z oblasti plosky nohy. ITB syndrom je zkratkou syndromu ilio-tibiálního traktu, což je vazivový pruh, do kterého se upíná sval jdoucí z vnější části hýžďového svalstva. Celá tato struktura se upíná na vnější část holenní kosti. V oblasti úponu přechází přes kostěný výrůstek holenní kosti a právě zde při nepřiměřené zátěži dochází k nadměrnému tření, což může způsobit zánět v této oblasti. Zvýšené napětí vazivového pruhu mohou způsobit spoušťové body (triggerpointy) v jeho oblasti nebo celkové zkrácení této struktury. Příčinou problému je špatné zapojení hýžďového svalstva při běhu, vtáčení kolene dovnitř při došlapu či doskoku a v neposlední řadě špatné zapojení kleneb nohou, které fungují jako tlumič. První známkou syndromu bývají bolesti vnější strany stehna nebo bolesti kyčle. Tyto bolesti však sportovci často přecházejí s domněnkou, že sval potřebuje rozběhat, ale přitom se již rozvíjí ITB syndrom, který končí velkými bolestmi pod kolenem a limituje při výkonu sportu. Bolesti se poté objevují i při klidné chůzi z kopce a ze schodů.

Terapie

Nejdůležitější je uvolnit napětí v celém svalově-vazivovém pruhu, aby již nedocházelo k nadměrnému tření v oblasti úponu. Dle stavu přetížení a rozvoje zánětu indikujeme protahovací a relaxační techniky na svalstvo vnější strany stehna a hýžďové svaly. Vedle samotného protahování je velmi důležité optimalizovat zapojení celé dolní končetiny. Zkorigovat postavení kolene, pokud dochází k jeho vtáčení a aktivovat svaly klenby nohou. Pro optimalizaci postavení dolní končetiny se nám osvědčují cviky z jógy nebo DNS dle Koláře, používáme také cvičení na Bosu pro celkovou stabilizaci končetiny.
Zánět v oblasti účinně odstraňuje terapie rázovou vlnou. Daří se nám velmi rychle odstranit příznaky, jelikož nedáváme rázovou vlnu pouze do oblasti úponu pod koleno, ale ošetříme přetíženou tkáň od vnější strany hýždě až po samotný úpon. Díky tomu neléčíme pouze projev, ale samotnou příčinu. Vedle kompenzačních cviků nám k rychlému návratu do sportovního výkonu pomáhá také aplikace kinesiotapu. Kinesiotape oblast přetížení odlehčí a zklidní, zároveň však umožňuje svalům aktivitu, tedy postupný návrat do výkonu.

Protažení iliotibiálního traktu

Protažení iliotibiálního traktu