Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Bolesti kostrče a pánevního dna

Bolesti kostrče a pánevního dna

Bolesti v oblasti kostrče a pánevního dna jsou dnes poměrně častými obtížemi, avšak stále se o nich moc nemluví. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně intimní oblast, nechává si klient tyto obtíže často pro sebe. To je však chyba, jelikož odstranění bolestí může být velmi rychlé pomocí jednoduché a účinné terapie.

Příčiny bolestí kostrče a pánve

Úraz, pád na kostrč

K nejčastějším příčinám bolestí v oblasti pánve patří pád na kostrč a naražená kostrč. V případě pádu na kostrč se bolesti mohou dostavit v krátké době po úrazu (prakticky již ode dne úrazu) nebo i dlouhodobě s odstupem měsíců i roků. Následkem pádu dojde k otřesu pánve a kostrče, na což zareaguje svalstvo pánevního dna ochranným spazmem (stažením), který sám od sebe neodezní a způsobuje úponové bolesti u kostrče.

Dlouhodobý sed, špatné držení těla

Druhou nejčastější příčinou je vystavování pánve a kostrče dlouhodobému sedu ať již v práci nebo v autě. Sed bývá často ochablý, nekorigovaný a díky tomu dochází k přetěžování páteře, a tím i kostrče. V důsledku tohoto přetížení vznikají ve svalovině pánevního dna spoušťové body, které jsou bolestivé. Díky spoušťovým bodům se pánevní dno dostává do nerovnovážného napětí, což často způsobuje bolesti v oblasti kostrče.

Pooperační stav

Třetí příčinou, kterou také často nalézáme v anamnéze, je stav po operaci v oblasti pánve nebo oblasti břišní dutiny. A to i v případě laparoskopické operace. Jizvy, které po operaci zůstaly, i když jsou drobné, mohou způsobit zvýšenou přilnavost měkkých tkání v oblasti podbřišku a pánve, v horším případě se mohou vytvořit srůsty. Tyto jevy poté způsobují nerovnováhu v napětí měkkých tkání v oblasti svalstva pánve a kostrče, což způsobuje bolesti.

Projevy bolestí v oblasti kostrče

Velmi typická je bolest přímo u kostrče, která se zhoršuje při sedu. Čím déle pacient sedí, tím více bolest narůstá a často donutí pacienta k postavení se a krátké chůzi, aby došlo alespoň k částečné úlevě. Avšak při návratu do sedu se bolesti znovu dostavují. Potíže nemusejí být jen v oblasti kostrče, ale mohou se objevovat a šířit do celé oblasti pánve a pohlavních orgánů.

Při poruše svaloviny pánevního dna bývá problematický dlouhodobý stoj. Tím, jak svalovina pánevního dna nepracuje harmonicky, je pro ni dlouhodobý stoj velmi náročný, poměrně rychle dojde k přetížení a objeví se bolest. Úlevou poté bývá chůze nebo leh.

U žen se může objevovat bolestivá, nepravidelná menstruace a bolestivý pohlavní styk.

Fyzioterapie u bolestí kostrče a pánve

Ve fyzioterapii je důležité zaměřit se na obnovení rovnováhy svalstva pánevní oblasti. Nejefektivnější terapií je mobilizace kostrče přes konečník (per rectum), při které dojde k uvolnění přetíženého svalstva v oblasti pánve a obnoví se správné postavení pánve a tím celého držení těla. Více o této mobilizaci v našem článku Metoda Ludmily Mojžíšové. Klient je zaučen k relaxaci svalů pánevního dna. Je velmi důležité naučit se svaly pánevního dna vnímat, a to jak jejich aktivitu, tak jejich relaxaci. Jako autoterapie jsou doporučeny některé cviky z konceptu Ludmily Mojžíšové a určité polohy z jógy, které slouží jako automobilizace páteře, a zajišťují, aby se bolesti nevracely.