Bolesti kostrče a pánevního dna

Bolesti kostrče a pánevního dna

Bolesti v oblasti kostrče a pánevního dna jsou dnes poměrně častými obtížemi, avšak stále se o nich moc nemluví. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně intimní oblast, nechává si klient tyto obtíže často pro sebe. To je však chyba, jelikož odstranění bolestí může být velmi rychlé pomocí jednoduché a účinné terapie.

Příčiny bolestí kostrče a pánve

Úraz, pád na kostrč

K nejčastějším příčinám bolestí v oblasti pánve patří pád na kostrč a naražená kostrč. V případě pádu na kostrč se bolesti mohou dostavit v krátké době po úrazu (prakticky již ode dne úrazu) nebo i dlouhodobě s odstupem měsíců i roků. Následkem pádu dojde k otřesu pánve a kostrče, na což zareaguje svalstvo pánevního dna ochranným spazmem (stažením), který sám od sebe neodezní a způsobuje úponové bolesti u kostrče.

Dlouhodobý sed, špatné držení těla

Druhou nejčastější příčinou je vystavování pánve a kostrče dlouhodobému sedu ať již v práci nebo v autě. Sed bývá často ochablý, nekorigovaný a díky tomu dochází k přetěžování páteře, a tím i kostrče. V důsledku tohoto přetížení vznikají ve svalovině pánevního dna spoušťové body, které jsou bolestivé. Díky spoušťovým bodům se pánevní dno dostává do nerovnovážného napětí, což často způsobuje bolesti v oblasti kostrče.

Pooperační stav

Třetí příčinou, kterou také často nalézáme v anamnéze, je stav po operaci v oblasti pánve nebo oblasti břišní dutiny. A to i v případě laparoskopické operace. Jizvy, které po operaci zůstaly, i když jsou drobné, mohou způsobit zvýšenou přilnavost měkkých tkání v oblasti podbřišku a pánve, v horším případě se mohou vytvořit srůsty. Tyto jevy poté způsobují nerovnováhu v napětí měkkých tkání v oblasti svalstva pánve a kostrče, což způsobuje bolesti.

Projevy bolestí v oblasti kostrče

Velmi typická je bolest přímo u kostrče, která se zhoršuje při sedu. Čím déle pacient sedí, tím více bolest narůstá a často donutí pacienta k postavení se a krátké chůzi, aby došlo alespoň k částečné úlevě. Avšak při návratu do sedu se bolesti znovu dostavují. Potíže nemusejí být jen v oblasti kostrče, ale mohou se objevovat a šířit do celé oblasti pánve a pohlavních orgánů.

Při poruše svaloviny pánevního dna bývá problematický dlouhodobý stoj. Tím, jak svalovina pánevního dna nepracuje harmonicky, je pro ni dlouhodobý stoj velmi náročný, poměrně rychle dojde k přetížení a objeví se bolest. Úlevou poté bývá chůze nebo leh.

U žen se může objevovat bolestivá, nepravidelná menstruace a bolestivý pohlavní styk.

Fyzioterapie u bolestí kostrče a pánve

Ve fyzioterapii je důležité zaměřit se na obnovení rovnováhy svalstva pánevní oblasti. Nejefektivnější terapií je mobilizace kostrče přes konečník (per rectum), při které dojde k uvolnění přetíženého svalstva v oblasti pánve a obnoví se správné postavení pánve a tím celého držení těla. Více o této mobilizaci v našem článku Metoda Ludmily Mojžíšové. Klient je zaučen k relaxaci svalů pánevního dna. Je velmi důležité naučit se svaly pánevního dna vnímat, a to jak jejich aktivitu, tak jejich relaxaci. Jako autoterapie jsou doporučeny některé cviky z konceptu Ludmily Mojžíšové a určité polohy z jógy, které slouží jako automobilizace páteře, a zajišťují, aby se bolesti nevracely.