Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Cvičení na BOSU Balance Trainer

Cvičení na BOSU® Balance Trainer

BOSU® je zkratka pro výraz “both sides up” – cvičební pomůcka může být tedy používána plošinou nahoru i dolu a umožňuje tak mnoho balančních cvičení. Jedná se o půlmíč nahuštěný vzduchem, který je upevněn v kruhovém rámu. BOSU® Balance Trainer je využíván v medicínském odvětví i ve fitness. Je navržen tak, aby aktivoval a rozvíjel koordinaci těla a schopnost udržet rovnováhu při každé cvičící pozici. Cvičení na BOSU® nutí klienta zapojovat hluboké stabilizační svaly páteře pro udržení rovnováhy.

Trénink na BOSU® může být kombinován i s dalšími cvičebními pomůckami a umožňuje tak využívat obrovský zásobník cviků pro klienta od začátečnické úrovně až po vrcholové sportovce. BOSU® přidává prvek mnohostrannosti do sportovního tréninku.

Cvičení na BOSU® Balance Trainer zlepšuje:

  • rovnováhu – schopnost udržet danou pozici v koaktivaci správných svalových řetězců
  • vnímání pohybového aparátu jako celku – vědomí o tom, jakou pozici zaujímá tělo v daném okamžiku
  • vnímání jednotlivých částí těla – vnímání symetrie těla, polohy kloubů apod.