Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Funkční neplodnost bolestivá menstruace bolestivý pohlavní styk

Funkční neplodnost, bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk

Poruchy s otěhotněním může způsobovat mnoho příčin, mezi které patří hormonální nerovnováha, poruchy imunitního systému či špatné psychické ladění. Pro stanovení funkční sterility je vždy důležité nejprve vyloučit organické příčiny neplodnosti. Pokud jsou gynekologická vyšetření v pořádku, uvažujeme poté o funkční sterilitě (neplodnosti).

Častým nálezem u funkční sterility je špatné držení těla, způsobené asymetrickým postavením pánve. Toto nekvalitní postavení pánve je způsobeno nerovnováhou v aktivitě svalstva a vaziva v oblasti pánve. To znamená, že svalovina pánevního dna pracuje nerovnoměrně. Často je svalstvo na jedné straně v přetížení a na druhé straně v útlumu. Tím dochází k nesymetrickým tahům uvnitř pánevní oblasti a postupně se pánev dostává do torzního postavení, což způsobí jednostrannou blokádou SI skloubení (sakro-iliakální, často známé jako “esíčko”) či dolních bederních obratlů. Na pohmat bývá bolestivá kostrč.

Svaly pánevního dna

Svaly pánevního dna

Tato nesouhra v pánevní oblasti má zásadní fyziologické dopady. Ženy často udávají bolestivou menstruaci, která může být doprovázena migrénami. Menstruační cyklus může být nepravidelný. Nezřídka kdy mají ženy problémy se sexuálním životem, kdy pohlavní styk může být bolestivý a nepříjemný. Je vědecky podloženo, že v našem těle se významně prolínají viscero-vertebrální vztahy. Znamená to určitou funkční propojenost na nervové úrovni mezi postavením páteře a kvalitou funkcí orgánů. Pokud v následku asymetrického postavení pánve dojde k blokádě SI skloubení, může to mít vliv na funkci dělohy. Stejně tak má vliv pátý bederní obratel na funkci vejcovodů. Pokud je pátý bederní obratel zablokován, může na neurální úrovni ovlivnit průchodnost vejcovodů, které jsou poté dysfunkční. Stejný vliv mohou mít tyto vztahy i u mužů. Vzhledem ke špatnému držení těla a blokádám v bederní oblasti může dojít k dysfunkci chámovodů a varlat. Těmto funkčním poruchám se podrobně věnuje metoda Ludmily Mojžíšové.

Jak může fyzioterapeut pomoci?

Ve fyzioterapii je důležité zaměřit se na obnovení rovnováhy svalstva pánevní oblasti. Stejně důležité je odstranit blokády vzniklé svalovou dysbalancí. Pokud fyzioterapeut doporučí, je vhodné podstoupit mobilizaci kostrče přes konečník (per rectum), při které dojde k uvolnění přetíženého svalstva v oblasti pánve a obnoví se správné postavení pánve a tím celého držení těla (více o této mobilizaci v našem článku Metoda Ludmily Mojžíšové). Klientka je edukována ke cvičení svalů pánevního dna, kde je důležité naučit se zejména vnímat tyto svaly. Tudíž vnímat jak jejich aktivitu, tak jejich relaxaci. Jako auto-terapie jsou doporučeny některé cviky z konceptu Ludmily Mojžíšové, které slouží jako automobilizace páteře tak, aby se blokády nevracely.