Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Cvičení na systému FLOWIN

Funkční trénink pomocí systému FLOWIN®

FLOWIN® Friction Training™ je tréninkový koncept, jehož základem je frikce, neboli smykové tření. Byl vytvořen pro posilování hluboko uloženého svalstva využíváním odporu působeného tíhou těla. Pomůcka se skládá z kluzné desky a sady malých podložek, jejichž materiál se podobá filcu. Podložky poskytují styčnou plochu mezi deskou a opěrnou plochou. Kontakt podložky a desky vytváří měnící se odpor v závislosti na velikosti a směru aplikovaného tlaku do podložky. Klient je tedy při cvičení sám sobě odporem i zátěží v závislosti na zvolené poloze a tlaku vynaloženého do podložky. Lze tak snadno ovládat velikost tření a vybrat si úroveň námahy.

Pomůcka byla původně vytvořena pro použití ve fitness, ale své využití si brzo našla i ve fyzioterapii. FLOWIN® je využíván pro zpestření a zefektivnění fyzioterapeutických metod.