Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Jóga a jógová terapie

Jóga a jógová terapie

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená spojení, obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Konečným cílem této filozofie je nastolení rovnováhy mezi myslí a tělem a dosažení osvícení. K dosažení tohoto cíle jóga využívá pohyb, dýchání, držení těla, relaxaci a meditaci s cílem vytvořit zdravý a vyvážený přístup k životu.

Jóga se v poslední době stává populárním komerčním cvičením a dostává se do podvědomí dnešní veřejnosti. Se cvičením jógy obvykle lidé začínají, aby si zlepšili pružnost kloubů a svalů, nebo aby se zbavili bolestí zad. Pro některé se pak jóga stává více nežli jen cvičením, tedy cílem k dosažení jednoty a rovnováhy mezi myslí a tělem.

Z důvodu velké poptávky po tomto cvičení přibývá spoustu instruktorů s absolvovanými základními kurzy. Lekce jógy pak mnohdy vedou instruktoři bez základních anatomických, fyziologických a neurofyziologických znalostí a kvantita pozic bývá často upřednostňována na úkor kvality jejich provedení.

Česká fyzioterapie je celosvětově uznávaná koncepce vybudovaná na základech anatomie, fyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie. Česká fyzioterapie ve světě vyniká především znalostí a rozvojem terapeutických metod založených na principu vývojové kineziologie. Jelikož jsem ve své praxi fyzioterapeuta byla velmi ovlivněna právě vývojovou kineziologií a dechovou fyzioterapií, jsou pro mě principy vývojové kineziologie základním východiskem při jógovém cvičení. Hlavní náplní jógové terapie je pak hledání správné opory s cílem vyvolat program vzpřímení.

Jóga a hypermobilita

Současně velmi diskutovanou problematikou je otázka hypermobility (zvýšené kloubní pohyblivosti) a vhodnosti jógového cvičení. Bylo prokázáno, že zejména v posledních letech procento hypermobilních a hypotonických jedinců stále přibývá. Jóga bývá laickou veřejností často spojována s extrémním protahováním, které není pro hypermobilní jedince vhodné. Jelikož je přirozené, že často vyhledáváme sportovní činnosti, ke kterým máme dispozice a ve kterých vynikáme, lidé se zvětšenou kloubní pohyblivostí si často najdou cestu právě k jógovým cvičením. Protahování může těmto jedincům způsobovat krátkodobou úlevu od bolestí pohybového aparátu z důvodu protažení a uvolnění hypertoniích svalů a mobilizace funkčních blokád páteře. Dlouhodobě rozvolňování už tak pohyblivého těla však může vést k tomu, že tělo má větší a větší potřebu tvořit si funkční blokády, které ho stabilizují. Do ordinací lékařů pak přichází spousta pacientů, kteří udávají zhoršení obtíží či počátek bolestí zad po navštěvování kurzů jógy. Lékaři bez hlubší znalosti tohoto cvičení pak jednoduše praktikování jógy svým pacientům nedoporučují nebo zakazují.

Jóga může být pro hypermobilní jedince obtížná, protože není jednoduché odhadnout krajní pozici. Obzvláště tito jedinci by měli být pod kontrolou zkušeného lektoraPři zachování principů správné kloubní centrace a centrované opory mohou být jógová cvičení pro hypermobilní jedince velmi příznivá. Musí se předtím však bezpečně naučit, jaký rozměr pohybu je pro klouby přirozený, a tento úhel nepřesahovat.

Jak začít

Úplným začátečníkům, kteří chtějí s jógou začít, obzvláště těm, kteří již trpí bolestmi pohybového aparátu, doporučujeme vyhledat zkušeného učitele. Zpočátku jsou vhodné individuální hodiny buď s lektorem jógy, nebo s fyzioterapeutem, zaměřené především na dechová cvičení. Ve vlastní praxi často potkáváme pacienty praktikující jógu dlouhá léta, kteří však nezvládají základní dechová cvičení. Jelikož ve skupinových lekcích často chybí individuální přístup, jedinec někdy sám nepozná, jestli požadované dýchání a pozice ovládá správně.

Už profesor Lewit říkával: „Když dýchání není normální, ani žádná jiná funkce či pohyb nemohou být.“ Stále více se ukazuje, že změna dechového stereotypu úzce souvisí s vadným držením těla, se změnou stabilizace trupu a s bolestmi zad. Schopnosti řídit oporu a těžiště těla a správný dechový stereotyp jsou základními principy pro základ správného a zdravého pohybového cvičení.