Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Vertebroviscerální vztahy ve fyzioterapii

Vertobroviscerálních vztahy ve fyzioterapii

Viscero-vertebrální znamená v překladu vztah mezi vnitřními orgány a páteří, respektive celým pohybovým systémem.

Jak se projevují vertebroviscerální vztahy?

V dnešní moderní fyzioterapii se při diagnostice již nenahlíží pouze na oblast svalů a kloubů v místě obtíží. Pro kvalitní fyzioterapii je velmi důležité nahlížet na lidské tělo jako na celek, tedy jako na komplexní mechanismus, kde je vše spojené se vším. To znamená, že sledujeme vedle vztahů mezi svaly a klouby také vztahy vzdálenější a hlubší, které vytvářejí zejména fascie. Fascie jsou pojivové tkáně obklopující orgány a svaly. Fascie propojují celé tělo od hlavy až k patě, a to jak mezi jednotlivými svalovými skupinami, tak  mezi orgány a mezi orgány a svaly. V ideálním případě jsou fascie volné a pružné a umožňují kvalitní pohyb napříč celým tělem.

Pro usnadnění pohledu na tuto problematiku uvedeme jako příklad obtíže u žen spojené s menstruací. Vedle bolestí v oblasti podbřišku a kříže se poměrně často objevují bolesti hlavy při menstruaci. Toto umíme řešit terapií dle Mojžíšové, kdy je prokázáno, že v důsledku staženého pánevního dna a špatného postavení kostrče dochází přes fasciální spoje, svalové smyčky a zřetězené blokády ke zvýšenému napětí v oblasti šíje a tedy k velkým bolestem hlavy. Po odstranění napětí v oblasti pánve často již při první menstruaci hlava nebolí. Toto je jen jeden z příkladů fasciálních spojení, kterým se snažíme přiblížit náhled na problematiku vertebro-viscerálních vztahů.

Důležitost kvalitního pohybu a důsledky jeho omezení

Znakem zdraví je pohyb („Kde je pohyb, tam je život“). Naše tělo se potřebuje pohybovat, aby bylo zdravé. Na pohyb těla je však důležité nenahlížet pouze jako na pohyb jednotlivých svalů a kloubů, ale také na pohyb jednotlivých orgánů. Aby byl orgán zdravý a plnil optimální funkci, musí být schopen pohybu. Všechny tyto struktury musejí mít možnost kvalitního pohybu, aby udržely naše tělo celkově zdravé a spokojené. Náš volný pohyb omezují nejen zranění pohybového aparátu, jako například zranění kolene, ale také bolesti vnitřních orgánů. Člověk, kterého trápí bolesti žaludku či střev se rozhodně nepohybuje pohodlně a kvalitně jako zdravý člověk. Je důležité si uvědomit, že dlouhodobé viscerální obtíže komplexně ovlivňují chování našeho pohybového aparátu. Je to stejné, jako když pacient dlouhodobě kulhá po zranění kolene (i když jen nepatrně), dochází tak k celkovému narušení dynamiky pohybového aparátu. To může způsobovat bolesti v oblasti bederní páteře a přetěžování druhostranné dolní končetiny. Stejně tak je to i s orgány. Pokud nás dlouhodobě trápí obtíže se žaludkem a pálení žáhy, tělo na to reaguje a přes reflexní a fasciální spojení se mohou začít objevovat vzdálené obtíže, jako jsou bolesti hrudní a krčí páteře nebo hlavy.

Příčiny omezení pohybu (restrikce)

Měkké tkáně ztrácejí možnost kvalitního pohybu z několika možných důvodů:

Svalové zkrácení, hypomobilita jedince

Velmi častým důvodem omezení pohyblivosti fascií a ostatních měkkých tkání patří snížená pohybová aktivita jedince. Dochází k eliminaci přirozeného lidského pohybu jako je chůze či běh. Namísto toho převládá statické zatížení v sedu a stoji. Tělo je přetěžováno velmi jednostranně a není mu nabídnuta žádná možnost kompenzace. K omezení pohyblivosti fascií a svalů poté dochází na základě špatného držení těla, stresu či opakovaného nevhodného pohybu. Svůj vliv na to má také zevní prostředí působící na jedince (dlouhodobý sed či stoj a nekvalitní opakovaný pohyb, ztráta soukromí, stres a vliv klimatizace v „open space kancelářích“ a podobně).

Zánět

Zánět může být způsoben několika faktory jako jsou infekce, úraz, opakovaný pohyb vyvolávající trauma, pooperační komplikace. Tělo oblast zánětu a bolesti automaticky chrání a snižuje jeho pohyb, aby vytvořil vhodné podmínky pro hojení tkáně. V rámci procesu hojení mohou vznikat jizvy, které sníží pohyblivost v dané oblasti.

Jizva, srůsty

Při procesu hojení (ať již v důsledku zranění nebo po operaci) vzniká jizva. Zejména po operacích se jizva tvoří napříč několika vrstev tkání (fascie, podkoží, kůže). Mezi těmito tkáněmi může dojít ke slepení (adhezi) – tedy tyto tkáně ztrácejí schopnost po sobě volně klouzat a volně se pohybovat, ale naopak se vlákna tkáně vysuší a změní jejich uspořádání. Toto pozměňuje funkci tkáně a ovlivňuje danou oblast i dlouho po úrazu či operaci. Jizvy v oblasti dutiny břišní mohou způsobovat bolesti zad, ale i vzdálených částí těla, jelikož dojde ke změně dynamiky pohybu. Například neošetřované jizvy po operacích zánětu slepého střeva mohou ovlivňovat dynamiku pravého kyčelního kloubu a způsobovat zhoršení kvality jeho pohybu, což vede k bolestem nejen kyčle, ale i křížové oblasti, a přes fasciální tahy mohou vznikat i bolesti v oblasti kolene.

Emoční vztahy (psychosomatické vztahy)

Je již velmi známé, že emoční a fyzické vztahy se vzájemně velmi doprovázejí.

Viscerální manipulace v rámci fyzioterapie

Viscerální manipulace je jemná manuální terapie s cílem snížení zvýšeného napětí v těle. Při viscerální manipulaci pracujeme s fasciemi, které obklopují jednotlivé orgány, spojují je mezi sebou a umožňují pohyb mezi nimi. Skládá se ze specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují zdravou mobilitu (pohyb), tonus (napětí) a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů (motilitu). Pomocí viscerální manipulace dochází k optimalizaci pohybů a tkáňových vztahů jak mezi jednotlivými orgány (žaludek-játra), tak mezi orgány a svaly (žaludek-bránice). Terapie není bolestivá či nepříjemná, právě naopak, klient často pociťuje příjemné protažení a uvolnění v dané oblasti, ale i vzdálených místech těla.

Cílem naší terapie je najít pravý původ obtíží a postupně jej trvale odstraňovat. Proto také nebývá výjimkou, že pokud přichází klient pro bolesti hlavy, dostaneme se v rámci fyzioterapie k uvolňování bránice, hrudní páteře a k práci například se žaludkem a klient již po první terapii cítí velkou úlevu nejen v oblasti hlavy, ale také v oblasti dutiny břišní a často vůbec netušil, že mezi těmito obtížemi je přímá souvislost.

Obtíže, kde pomáhá viscerální manipulace

Zažívání:
  • zažívací obtíže
  • pálení žáhy
  • gastroezofageální reflux
  • nadýmání
  • zácpa
  • časté průjmy
  • bolestivá jizva po operacích v oblasti dutiny břišní (i drobné jizvy po endoskopických operacích)
Gynekologické obtíže:

U viscerálních obtíží je však důležité nespoléhat jen na viscerální manipulaci, ale projít lékařskou diagnostikou, která vyvrátí strukturální poškození vnitřního orgánu!