Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Viscerální manipulace

Viscerální manipulace – mobilizace vnitřních orgánů

Viscerální manipulace je manuální terapie, která se skládá z jemných a specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují normální mobilitu (pohyb), tonus (napětí) a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů, okolních pohybových tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen nebo oslaben.

Znakem zdraví je pohyb. Naše těla se potřebují pohybovat, aby byla zdravá. Stejně tak se potřebují pohybovat všechny struktury v našem těle, tudíž i vnitřní orgány. Aby byl orgán zdravý a plnil optimální funkci, musí být schopný pohybu.

Tkáně ztrácejí schopnost normálního pohybu například v případě zánětu. Přirozené procesy hojení zahrnují lokální narušení tkáňových vláken a nahrazují je relativně neelastickou granulózní tkání. Zánět může zapříčinit mnoho faktorů, jako jsou infekce, přímé trauma, opakovaný pohyb vyvolávající trauma, dieta, přírodní toxiny a emocionální stres.

Léčebnými technikami dochází v oblastech se sníženou či omezenou pohyblivostí k obnovení či zlepšení fyziologického pohybu, který následně pozitivně mění či ovlivňuje funkci daného orgánu.

Více se dočtete ve článku Vertobroviscerálních vztahy ve fyzioterapii.