Viscerální manipulace

Viscerální manipulace – mobilizace vnitřních orgánů

Viscerální manipulace je manuální terapie, která se skládá z jemných a specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují normální mobilitu (pohyb), tonus (napětí) a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů, okolních pohybových tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen nebo oslaben.

Znakem zdraví je pohyb. Naše těla se potřebují pohybovat, aby byla zdravá. Stejně tak se potřebují pohybovat všechny struktury v našem těle, tudíž i vnitřní orgány. Aby byl orgán zdravý a plnil optimální funkci, musí být schopný pohybu.

Tkáně ztrácejí schopnost normálního pohybu například v případě zánětu. Přirozené procesy hojení zahrnují lokální narušení tkáňových vláken a nahrazují je relativně neelastickou granulózní tkání. Zánět může zapříčinit mnoho faktorů, jako jsou infekce, přímé trauma, opakovaný pohyb vyvolávající trauma, dieta, přírodní toxiny a emocionální stres.

Léčebnými technikami dochází v oblastech se sníženou či omezenou pohyblivostí k obnovení či zlepšení fyziologického pohybu, který následně pozitivně mění či ovlivňuje funkci daného orgánu.

Více se dočtete ve článku Vertobroviscerálních vztahy ve fyzioterapii.