Fasciální manipulace

Fasciální manipulace

Fasciální manipulace (Fascial Manipulation®/ Stecco®) je v současnosti nejvíce propracovaným systémem manuální terapie fascií lidského těla založený na vědeckých důkazech.

Tuto manuální terapii propracoval italský fyzioterapeut Luigi Stecco.