Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Fasciální manipulace

Fasciální manipulace®

Fasciální manipulace (Fascial Manipulation®/ Stecco®) je v současnosti nejvíce propracovaným systémem manuální terapie fascií lidského těla založený na vědeckých důkazech. Tuto manuální terapii propracoval italský fyzioterapeut Luigi Stecco.

Fascie je pojivová tkáň, která obaluje veškeré prvky lidského těla. Tvoří trojdimenzionální síť propojující všechny svaly, orgány, nervy, cévy a další struktury. Fascie je neuvěřitelně významná funkční jednotka těla, která má za úkol spojovat a zároveň oddělovat a chránit celý náš tělesný systém. Vedle toho má i důležitou informační složku.

Fasciální manipulace® se jako metoda manuální terapie vyvíjela 40 let studiem a léčbou velkého množství pacientů s obtížemi pohybového aparátu. Tato metoda představuje kompletní biomechanický model, který nám významně pomáhá při dešifrování příčin poruch pohybového aparátu.

Fasciální manipulace® je účinná při léčbě běžných bolestivých stavů, které denně vidíme ve své praxi. Zároveň nám pomáhá řešit i chronické a recidivující stavy, kdy klienti uvádějí, že „již vše bylo vyzkoušeno“, ale léčba je stále bez efektu. Často i dávná zranění mohou být příčinou aktuálních potíží kvůli funkčnímu poškození fascie. Poškozená fascie dlouhé měsíce ovlivňuje kvalitu pohybu a vnímání těla a může vyústit v bolestivý stav. Metodický postup má za cíl odhalit primární příčinu obtíží. Součástí je detailní diagnostická práce s anamnézou a následným vyšetřením přímo na fascii. Pomocí manipulace specifických bodů na fascii se nám daří obnovit bezbolestný pohyb a kvalitu vnímání pohybu.

V naší praxi můžeme otevřeně říci, že Fasciální manipulace® je pro naši práci opravdu průlomovou metodou. Daří se nám efektně odstraňovat bolesti pohybového aparátu. Klienti bývají velmi překvapeni, jak se v průběhu terapie všechny obtíže spojují, dávají najednou smysl a postupně mizí i ty bolesti, které jsou léta chronické a s kterými se naši klienti „již naučili žít“. Někdy je efekt okamžitý, jindy trvá několik terapií, než se fasciální systém znovu vybalancuje. Nicméně po každé terapii můžete cítit změnu a „že se něco pozitivního děje“.