Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie (CSO)

CSO je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu 5 gramů na cm². Řadí se mezi alternativní terapie holistického (celostního) ošetřování.

Cranium  znamená z lat. lebeční kost, sacrum křížová kost, osteopatie je manuální terapie pracující mobilizačně s kosterním systémem – v tomto případě pracuje zejména s vůlí v pohybu švů lebečních kostí či kosti křížové.

Poprvé byl cranio-sakrální systém objeven a zkoumán lékařem Wiliamem Sutherlandem roku 1990. Tento lékař zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují pohyb jednotlivým částem lebky. Na základě mnohaleté praxe rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregulačního systému pomocí cranio-sacrálního konceptu. Ve svých studiích se věnoval i mozkomíšnímu moku (tekutina proudící mezi mozkem, lebkou a páteřním kanálem až ke kosti křížové) a všiml si provázanosti i s centrálním nervovým systémem.

Indikace:

 • Bolesti hlavy (tupé, pocit rozpínání, silný tlak, motání hlavy, migrény)
 • Bolesti či tlaky v očích, tinnitus, neuralgie trigeminu, porucha v oblasti lícního nervu
 • Časté sinusitidy, neurastenie, epilepsie
 • Stres, úzkosti, deprese, při únavě, při poruchách spánku
 • Pro uvolnění traumatických psychických a fyzických zážitků
 • Během těhotenství jako podpora a příprava na porod
 • Při dlouhodobých bolestech na pohybovém aparátu
 • Vysoký krevní tlak a onemocnění oběhového systému
 • Problémy s metabolismem a imunitním systémem, rozladění hormonálního systému
 • Má detoxikační funkci

Kontraindikace:

 • Akutní zlomeniny lebky
 • Nitrolební krvácení

Jak CSO vnímám jako fyzioterapeut, jak probíhá ošetření?

CSO vychází z přirozené podstaty, že léčit/regenerovat lze pouze zklidněný systém. Pro terapii je tedy důležité vytvořit příjemnou atmosféru a zklidnit klienta, ale být i sám v klidu a soustředěný na terapii.

Ošetření probíhá nejčastěji vleže na zádech, terapeut jemným kontaktem pomocí přesně daných hmatů „naslouchá“ systému a poté pomocí jemných palpačních technik pomáhá reflexně ovlivnit systém.

CSO nekastuje diagnózy, dává příležitost léčit v podstatě cokoliv, pomáhá nastartovat samoléčebný proces těla.

Pro mne je to zajímavá a netradiční terapie, která jde více do hloubky při vnímání těla, respektive fungování našeho těla jako celého systému, precizněji než jsem měla zatím možnost kdy studovat.

V čem je jiná a v čem se podobá již mě známým „klasickým“ postupům fyzioterapie?

Oproti „klasické“ fyzioterapii neklade takovou náročnost na fyzické a psychické zapojení (klienta i terapeuta). Oba přístupy mají komplexní (holistický) přístup, ale na rozdíl od fyzioterapie, kde se hledají souvislosti a vzájemné provázání a tím je kladen velký nárok na pozornost terapeuta, se v CSO sleduje tělo, které samo navádí terapeuta k místům, které potřebují ošetřit, ty pak terapeut na základě znalostí hmatů a technik podporuje a pomáhá tělnímu systému navodit autoregulaci.

„Je to všechno prosté a logické, ale jemné a pro někoho možná špatně pochopitelné.Vnímám tento přístup jako další léčebnou metodu, která zároveň pomáhá u dlouhotrvajících, nespecifikovaných onemocnění, kde již jiné metody nezabírají.“ Mgr. Tereza Hábová


Autor: Mgr. Tereza Hábová