Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

PROVOZ NEPŘERUŠEN

Vážení klienti,

naše zdravotnické zařízení i nadále funguje a poskytuje veškeré služby v oboru fyzioterapie.
Děkujeme Vám za dodržování všech preventivních opatření a těšíme se na Vás.
Vaše FYZIOTERAPIE LEVITAS