Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte. Celý článek

Terapie dle McKenzie

Mechanická diagnostika a terapie dle Robina McKenzie (MDT)

Zakladatelem terapeutického konceptu „Mechanická diagnostika a terapie“ (ve zkratce MDT) je Robin McKenzie. V České republice je tato metoda také často nazývaná jako „Terapie dle McKenzie“. Terapeutický koncept MDT a jeho klinické postupy jsou rozsáhle podpořeny výzkumy a stávají se zásadními principy péče o pacienty s bolestmi páteře, svalů a kloubů.

Celý článek

Viscerální manipulace

Viscerální manipulace – mobilizace vnitřních orgánů

Viscerální manipulace je manuální terapie, která se skládá z jemných a specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují normální mobilitu (pohyb), tonus (napětí) a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů, okolních pohybových tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen nebo oslaben. Celý článek