Jóga a jógová terapie

Jóga a jógová terapie

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená spojení, obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Konečným cílem této filozofie je nastolení rovnováhy mezi myslí a tělem a dosažení osvícení. K dosažení tohoto cíle jóga využívá pohyb, dýchání, držení těla, relaxaci a meditaci s cílem vytvořit zdravý a vyvážený přístup k životu. Celý článek

Cvičení s velkým míčem a overballem

Cvičení s velkým míčem a overballem

Gymnastický míč

Velký gymnastický míč má všestranné využití. Umožňuje aktivní, dynamické, vzpřímené sezení. Míč podporuje optimální držení pánve, které ideálně podmiňuje vertikální držení trupu a zachovává fyziologické zakřivení páteře. Celý článek

Cvičení s PROPRIOMEDEM

Cvičení s PROPRIOMEDEM®

Téměř u každého z nás převládá během dne určité monotónní držení těla, jako je sezení nebo stání spojené se stereotypními pohyby. Těmito opakujícími se pohyby dochází k přetěžování svalstva trupu, ramenního a pánevního pletence a svalů nosných kloubů. Vznikají svalové dysbalance a nestability kloubů, které vedou k bolestem zejména těch částí těla, které musejí neustále stabilizovat přímé držení proti gravitaci. Celý článek