Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Jóga a jógová terapie

Jóga a jógová terapie

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená spojení, obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. Konečným cílem této filozofie je nastolení rovnováhy mezi myslí a tělem a dosažení osvícení. K dosažení tohoto cíle jóga využívá pohyb, dýchání, držení těla, relaxaci a meditaci s cílem vytvořit zdravý a vyvážený přístup k životu. Celý článek

Cvičení s velkým míčem a overballem

Cvičení s velkým míčem a overballem

Gymnastický míč

Velký gymnastický míč má všestranné využití. Umožňuje aktivní, dynamické, vzpřímené sezení. Míč podporuje optimální držení pánve, které ideálně podmiňuje vertikální držení trupu a zachovává fyziologické zakřivení páteře. Celý článek

Cvičení s PROPRIOMEDEM

Cvičení s PROPRIOMEDEM®

Téměř u každého z nás převládá během dne určité monotónní držení těla, jako je sezení nebo stání spojené se stereotypními pohyby. Těmito opakujícími se pohyby dochází k přetěžování svalstva trupu, ramenního a pánevního pletence a svalů nosných kloubů. Vznikají svalové dysbalance a nestability kloubů, které vedou k bolestem zejména těch částí těla, které musejí neustále stabilizovat přímé držení proti gravitaci. Celý článek