Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Pálení žáhy

Pálení žáhy

Chronické funkční pálení žáhy je nejčastěji způsobeno gastroezofageálním refluxem, což je opakovaný zpětný tok žaludečního obsahu zpět do jícnu. Zpětnému návratu obsahu žaludku zabraňuje zejména dolní jícnový svěrač, který je tvořen částí bránice. Porucha dolního svěrače jícnu společně s hiátovou hernií patří mezi nejčastější příčiny funkčního pálení žáhy. Celý článek