Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Fyzioterapie s rázovou vlnou

Fyzioterapie s rázovou vlnou

U některých bolestí pohybového aparátu se výtečně osvědčuje kombinace fyzioterapie a aplikace rázové vlny.

K moderní účinné léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu patří využití rázové vlny. Na základě vstupního vyšetření Vám doporučíme, zda je pro urychlení léčby vhodné využít efektu rázové vlny. U některých bolestí pohybového aparátu, zejména tam, kde jsou obtíže způsobené přetěžováním svalů vedoucím k úponovým bolestem v oblasti kloubů, se výtečně osvědčuje fyzioterapie spojená s aplikací rázové vlny. Na základě vyšetření aplikujeme radiální rázovou vlnu na přetížené svaly a šlachy, které se v rámci svalových řetězení podílejí na úponové bolesti. Terapie rázovou vlnou v kombinaci s vhodně zvolenou fyzioterapií zajišťuje účinné a hlavně trvalé pozitivní ovlivnění funkce pohybového aparátu, což vede k odstranění Vašich obtíží.

Diagnózy, při kterých je vhodné využití rázové vlny: