Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Vhodný druh terapie stanovuje magistr fyzioterapie na základě vstupního vyšetření pohybového aparátu. Základem jsou manuální a mobilizační techniky, aktivace správného držení těla, korekce sedu a optimální úprava Vašeho pracovního prostředí.

Používané fyzioterapeutické techniky:

Techniky měkkých tkání (svalů, kůže, vaziva, fascií)
Mobilizace páteře a periferních kloubů
Viscerální manipulace (mobilizace vnitřních orgánů)
Fasciální manipulace®
Kraniosakrální osteopatie
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda McKenzie
Cvičení s velkým gymnastickým míčem a s overballem
Jóga a jógová terapie
Cvičení na labilních plošinách BOSU®, cvičení s Propriomedem®, cvičení na systému Flowin®
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Terapeutické využití kineziotapu
a další