Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Vhodný druh terapie stanovuje fyzioterapeut na základě vstupního vyšetření pohybového aparátu. Základem jsou manuální a mobilizační techniky, aktivace správného držení těla, korekce sedu a optimální úprava Vašeho pracovního prostředí.

Používané fyzioterapeutické techniky:

Techniky měkkých tkání (svalů, kůže, vaziva, fascií)
Mobilizace páteře a periferních kloubů
Viscerální manipulace (mobilizace vnitřních orgánů)
Fasciální manipulace®
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda McKenzie
Cvičení s velkým gymnastickým míčem a s overballem
Jóga a jógová terapie
Cvičení na labilních plošinách BOSU®, cvičení s Propriomedem®, cvičení na systému Flowin®
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Terapeutické využití kineziotapu
a další