Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Podologické vyšetření nohou

Podologické vyšetření nohou

Klinické i počítačové vyšetření nohou. Počítačový snímek určuje kvalitu opory nohy o podložku. Na základě snímku lze zhotovit individuální korekční vložky do bot na míru.

Biomechanický princip opory nohy

Opora nohy o terén je založena na třech základních bodech. Těmito body jsou zánártní kosti 1. a 5. prstu a patní kost. Opora o tyto 3 body vytváří společně pomocí šlach a vazů nožní klenby. Klenby nohou jsou velmi důležité, jelikož tlumí otřesy vzniklé při chůzi a běhu.

Klenby nohy

Klenby nohy

Tříbodová opora

Tříbodová opora

Jak probíhá samotné vyšetření

Podologické vyšetření nohou systémem Pedikom je velmi sofistikovanou vyšetřovací metodou založenou na vytvoření přesného tlakového snímku plosek nohou. Klient se postaví na speciálně osvětlený povrch skleněného přístroje. Na spodní straně desky vzniká typický vzorovaný snímek. Paprsky světla dopadají na spodní plochu pod úhlem, který zajišťuje jejich úplný a dokonalý odraz. Díky tomuto obrazu, který nám počítač na základě údajů z desky vytvoří, velmi jasně vidíme kvalitu opory nohy o podložku. Vedle samotného barevného tlakového obrazu můžeme také vidět oporu nohy ve speciální 3D síti, která nám umožní detailně diagnostikovat vady nohou. Jelikož je vyšetření opravdu přesné a schopné rozeznat i velmi jemné změny tlaku a statiky chodidla, je při pohledu na 3D síť viditelná i patní ostruha.

Vyšetření tlaku chodidla

Vyšetření tlaku chodidla

Co lze z obrazového výsledku vyčíst

Při samotném čtení a posuzování získaného obrazu se vždy porovnává výsledek klienta s obrazem ideálního zatížení chodidel a určuje se míra odklonu od ideálu. Je to velmi dobré v tom, že klient vidí již po prvním sejmutí otisku jasné porovnání a vidí i cíl, za kterým budeme terapii směřovat. Na základě snímku se mohou nechat zhotovit individuální korekční vložky do bot na míru. Velmi motivačně také působí, že při pravidelném cvičení a nošení korekčních vložek se diagnostický obraz stále vyvíjí a postupně mění v ideální nález.

Počítačové vyšetření nohou

Počítačové vyšetření nohou

Dle barevné škály, která určuje míru zatížení, můžeme vidět, zda je noha zatížená rovnoměrně, či ne. Často vídáme velkou nerovnováhu zatížení napříč chodidlem. Člověk buď stojí velmi výrazně na patách nebo na přední části chodidel. Tyto nerovnováhy mohou způsobovat například bolesti nohou, patní ostruhy, zborcení příčné i podélné klenby, kladívkovité prsty či vbočený palec. Porucha nožních kleneb dále vede k přetěžování výše položených kloubů na těle (bolesti kolen, kyčelních kloubů, SI kloubů a celé páteře).

Barevná tlaková škála

Barevná tlaková škála

Pro diagnostiku je velmi hodnotná možnost pozorovat postavení hlezenních kloubů, které jsou díky světelnému snímání také naskenované. Můžeme tedy vidět, zda postavení hlezenních kloubů je centrované (ideální rozložení váhy a tahů šlach) nebo zda dochází k vbočenému postavení kotníku, což výrazně mění postavení kolenních a kyčelních kloubů.

Naskenovaný obraz vždy konzultujeme s klientem, jasně popíšeme nález a doporučíme řešení.