Rázová vlna

Rázová vlna

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni proces hojení. Nejčastěji je využívána na úponové bolesti šlach a svalů.

Rázová vlna je vysokoenergetická zvuková vlna. Objevuje se v atmosféře během světelných výbojů při bouřkách, vzniká i v letectví, když letadlo prorazí zvukovou bariéru.

V medicíně se fyzikálních vlastností rázové vlny využívá od roku 1980 k rozbíjení žlučových a ledvinových kamenů. Postupem času se použití rázové vlny rozšířilo na širokou škálu bolestivých onemocnění pohybového systému, své uplatnění nachází převážně v ortopedii, revmatologii, neurologii a rehabilitaci. Nejvíce je využívána k léčbě plantární fasciitidy (syndrom patní ostruhy)tendinitidy ramenního kloubu a epikondylitidy (tenisový a golfový loket).

Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna

V našem zařízení používáme radiální rázovou vlnu. Z fyzikálního pohledu „rázová vlna“ je nesprávným termínem, vhodnějším označením je radiální tlaková vlna.  Tlaková vlna je generována pneumaticky, kdy je v aplikátoru rychlým pneumatickým pulsem vystřelován projektil z ušlechtilého kovu. Na povrchu projektilu se vytváří tlaková vlna, která se pomocí aplikátoru radiálně přenáší do hloubky struktur tkání a realizuje zde léčebný proces.

Jak léčba rázovou vlnou funguje?

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni reparační a regenerační proces hojení převážně stimulací metabolizmu tkáně spolu s výrazným zlepšením lokálního prokrvení.

Nejčastější indikace léčby:

 • syndrom patní ostruhy (plantární fasciitida)
 • bolestivá onemocnění ramenních kloubů (šlach a svalů, s kalcifikacemi i bez nich)
 • onemocnění loketních kloubů (svalových úponů na vnitřní i zevní straně kloubu) “golfový” či “tenisový loket” (radiální nebo ulnární epikondylitis)
 • bolesti kolenního kloubu: poškození úponové šlachy pod čéškou (“skokanské” koleno“), iliotibiální syndrom („běžecké koleno“)
 • bolesti v oblasti holenní kosti (syndrom tibiální hrany)
 • bolest Achillovy šlachy
 • chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře při spondylartróze páteře
 • úponové bolesti (šlach a svalů) obecně, tj. tendinitidy či entezopatie a burzitidy nejčastěji ramenních a kyčelních kloubů včetně trochanterické burzitidy (v oblasti velkého hrbolu stehenní kosti)
 • svalový hypertonus a bolestivé svalové spoušťové body při onemocnění páteře

Kontraindikace

 • warfarinizace a vrozené či získané poruchy krevní srážlivosti (hemofilie, von Willebrandova choroba, jaterní selhání s poruchou koagulace)
 • antiagregační a antikoagulační léčba
 • těhotenství (aplikace v oblasti trupu)
 • aplikace v oblasti růstových zón u dětí
 • kožní defekty, otevřená zranění (nezhojené jizvy, odřeniny)
 • primární ložiska tuberkulózy, primární tumory
 • maligní nádorová onemocnění
 • horečnaté stavy, příznaky akutního infektu
 • oblasti nad varikózně změněnými žilními pleteněmi
 • oblast nad průběhem nervu
 • aplikace v oblasti vzdušných tkání (plíce, sinusy)
 • lokální aplikace steroidů 6 týdnů před aplikací rázové vlny

Jaká je úspěšnost terapie?

Po aplikaci 3 až 6 procedur rázovou vlnou udává více než 80% pacientů výrazné zmírnění až vymizení obtíží.

Jak terapie probíhá?

Terapii aplikuje pouze proškolený, vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Před vlastní aplikací terapeut pohmatem lokalizuje bolestivé místo, kam aplikuje ultrazvukový gel k zajištění cíleného přenosu energie rázové vlny a zamezení ztrát energie během přenosu. Následně je pak aplikátorem přenášena energie rázové vlny do bolestivého místa. Jako doplněk k terapii rázovou vlnou využíváme i technologii hloubkové vibrační masáže V-Actor, kterou poskytujeme ke každé aplikaci rázové vlny ZDARMA pro zvýšení efektu terapie.

Jak dlouho terapie trvá a jak často se aplikuje?

Terapie probíhá v závislosti na diagnóze a charakteru obtíží 10 až 20 minut. Nejčastěji se provádí 1 až 2x týdně, většinou je potřeba 3 až 6 aplikací.