Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Rázová vlna

Rázová vlna

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni proces hojení. Nejčastěji je využívána na úponové bolesti šlach a svalů.

Rázová vlna je vysokoenergetická zvuková vlna. Objevuje se v atmosféře během světelných výbojů při bouřkách, vzniká i v letectví, když letadlo prorazí zvukovou bariéru.

V medicíně se fyzikálních vlastností rázové vlny využívá od roku 1980 k rozbíjení žlučových a ledvinových kamenů. Postupem času se použití rázové vlny rozšířilo na širokou škálu bolestivých onemocnění pohybového systému, své uplatnění nachází převážně v ortopedii, revmatologii, neurologii a rehabilitaci. Nejvíce je využívána k léčbě plantární fasciitidy (syndrom patní ostruhy)tendinitidy ramenního kloubu a epikondylitidy (tenisový a golfový loket).

Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna

V našem zařízení používáme radiální rázovou vlnu. Z fyzikálního pohledu „rázová vlna“ je nesprávným termínem, vhodnějším označením je radiální tlaková vlna.  Tlaková vlna je generována pneumaticky, kdy je v aplikátoru rychlým pneumatickým pulsem vystřelován projektil z ušlechtilého kovu. Na povrchu projektilu se vytváří tlaková vlna, která se pomocí aplikátoru radiálně přenáší do hloubky struktur tkání a realizuje zde léčebný proces.

Jak léčba rázovou vlnou funguje?

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni reparační a regenerační proces hojení převážně stimulací metabolizmu tkáně spolu s výrazným zlepšením lokálního prokrvení.

Nejčastější indikace léčby:

 • syndrom patní ostruhy (plantární fasciitida)
 • bolestivá onemocnění ramenních kloubů (šlach a svalů, s kalcifikacemi i bez nich)
 • onemocnění loketních kloubů (svalových úponů na vnitřní i zevní straně kloubu) “golfový” či “tenisový loket” (radiální nebo ulnární epikondylitis)
 • bolesti kolenního kloubu: poškození úponové šlachy pod čéškou (“skokanské” koleno“), iliotibiální syndrom („běžecké koleno“)
 • bolesti v oblasti holenní kosti (syndrom tibiální hrany)
 • bolest Achillovy šlachy
 • chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře při spondylartróze páteře
 • úponové bolesti (šlach a svalů) obecně, tj. tendinitidy či entezopatie a burzitidy nejčastěji ramenních a kyčelních kloubů včetně trochanterické burzitidy (v oblasti velkého hrbolu stehenní kosti)
 • svalový hypertonus a bolestivé svalové spoušťové body při onemocnění páteře

Kontraindikace

 • warfarinizace a vrozené či získané poruchy krevní srážlivosti (hemofilie, von Willebrandova choroba, jaterní selhání s poruchou koagulace)
 • antiagregační a antikoagulační léčba
 • těhotenství (aplikace v oblasti trupu)
 • aplikace v oblasti růstových zón u dětí
 • kožní defekty, otevřená zranění (nezhojené jizvy, odřeniny)
 • primární ložiska tuberkulózy, primární tumory
 • maligní nádorová onemocnění
 • horečnaté stavy, příznaky akutního infektu
 • oblasti nad varikózně změněnými žilními pleteněmi
 • oblast nad průběhem nervu
 • aplikace v oblasti vzdušných tkání (plíce, sinusy)
 • lokální aplikace steroidů 6 týdnů před aplikací rázové vlny

Jaká je úspěšnost terapie?

Po aplikaci 3 až 6 procedur rázovou vlnou udává více než 80% pacientů výrazné zmírnění až vymizení obtíží.

Jak terapie probíhá?

Terapii aplikuje pouze proškolený, vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Před vlastní aplikací terapeut pohmatem lokalizuje bolestivé místo, kam aplikuje ultrazvukový gel k zajištění cíleného přenosu energie rázové vlny a zamezení ztrát energie během přenosu. Následně je pak aplikátorem přenášena energie rázové vlny do bolestivého místa. Jako doplněk k terapii rázovou vlnou využíváme i technologii hloubkové vibrační masáže V-Actor, kterou poskytujeme ke každé aplikaci rázové vlny ZDARMA pro zvýšení efektu terapie.

Jak dlouho terapie trvá a jak často se aplikuje?

Terapie probíhá v závislosti na diagnóze a charakteru obtíží 10 až 20 minut. Nejčastěji se provádí 1 až 2x týdně, většinou je potřeba 3 až 6 aplikací.