Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

FyzioterapieLEVITAS

Jsme soukromé zdravotnické zařízení FYZIOTERAPIE LEVITAS, které poskytuje zdravotní služby v oboru fyzioterapie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch a bolestí pohybového aparátu. Nabízíme rehabilitační pohybová cvičení, mobilizace kloubů, sportovní fyzioterapii, podologické vyšetření a masáže.

O nás

Jsme soukromé zdravotnické zařízení Fyzioterapie LEVITAS s. r. o., které poskytuje zdravotní služby v oboru fyzioterapie na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Náš tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými specialisty v oboru fyzioterapie.

Provádíme diagnostiku, prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu. Vytvořili jsme pro Vás příjemné prostředí vhodné pro terapii i relaxaci.

V čem jsme jiní?

Vzdělání je pro nás prioritou.

Celý náš tým své vzdělání neustále prohlubuje na mezinárodních odborných kurzech a seminářích. Naši terapeuti jsou postgraduálně proškoleni v širokém spektru přístupů k nahlížení na fungování lidského těla. Klasickou fyzioterapii Pražské školy spojujeme s osteopatickými přístupy. Mezi ně patří například viscerální manipulace.

Značnou výhodou naší terapie je snaha nahlížet na člověka komplexně, což zdravotnická zařízení často slibují, ale přitom stále řeší pouze místo projevu problému. Snažíme se odstranit pravé příčiny obtíží, a ne jen krátkodobě zmírnit příznaky.

Zásadně nás ovlivnil nový vědecký pohled na fascie lidského těla. Metoda Fasciální manipulace® je pro naši práci průlomová a výrazně zvýšila úspěšnost naší terapie. Tato metoda nám vedle léčby obtíží pohybového aparátu umožňuje díky svému komplexnímu přístupu i ovlivnění interních dysfunkcí. Je pro nás ctí, že fyzioterapeuti z Levitasu patří mezi prvních 31 terapeutů v ČR, kteří absolvovali kurz Fascialní manipulace® pro interní dysfunkce.

Častou limitací dnešní medicíny je naprostá absence klinického vyšetření pacienta lékařem. Většina vyšetření se skládá ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT), avšak osobní kontakt lékaře s pacientem se stále více vytrácí. Pokud na výsledcích zobrazovacích vyšetření není patrný strukturální defekt, může se s velkou pravděpodobností jednat o funkční poruchu. V případě erudovaného lékaře je v tuto chvíli doporučena pacientovi návštěva fyzioterapie. Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy je pacient prohlášen za zdravého a jeho problému se dále nikdo nevěnuje. Je důležité neustále pracovat na propojení fyzioterapie s lékařskými obory, jelikož je nelze od sebe navzájem rozdělovat. Proto je naším cílem neustále připomínat přínosnou roli fyzioterapie pro zlepšení kvality života, stejně tak jako spolupráce a konzultace s dalšími lékaři a specialisty.

Nemáme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytovaná péče není hrazena ze zdravotního pojištění. Pro návštěvu našeho zařízení není potřeba doporučení nebo vyšetření od lékaře.