FyzioterapieLEVITAS

Jsme soukromé zdravotnické zařízení FYZIOTERAPIE LEVITAS, které poskytuje zdravotní služby v oboru fyzioterapie a rehabilitace. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch a bolestí pohybového ústrojí. Nabízíme rehabilitační pohybová cvičení, mobilizace kloubů, sportovní fyzioterapii, podologické vyšetření a masáže.

O nás

Jsme soukromé zdravotnické zařízení Fyzioterapie LEVITAS s. r. o., které poskytuje zdravotní služby v oboru fyzioterapie na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Naše zdravotnické zařízení se zabývá diagnostikou, prevencíléčbou poruch pohybového aparátu, a to jak u dětí a dospívajících, tak i u dospělých.

Jedním z našich hlavních školitelů byl Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Jsme proškoleni v oblasti jeho terapeutického programu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Pro naše bohaté zkušenosti s léčbou pomocí rázové vlny pořádáme školení zdravotnických odborníků v oblasti správné a efektivní aplikace rázové vlny.

Vytvořili jsme pro Vás příjemné prostředí vhodné pro terapii i relaxaci. Náš tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými specialisty v oboru fyzioterapie. Své vzdělání neustále prohlubujeme na odborných kurzech a seminářích.

Nemáme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytovaná péče není hrazena ze zdravotního pojištění. Pro návštěvu našeho zařízení není potřeba doporučení nebo vyšetření od lékaře.

V čem jsme jiní?

Naši učitelé patří mezi zakladatele Pražské školy, která je světově uznávaná. V rámci studia jsme byly zásadně ovlivněny významnými osobnosti české fyzioterapie:

  • Doc. MUDr. František Véle, CSc.
  • Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  • Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
  • Prof. MUDr. Václav Vojta
  • Prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc.
  • Prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc.

Jejich hlavní zásluhou je neustálý rozvoj fyzioterapie, který postupně vede k navýšení úspěchů léčby. Filozofie myšlení, která nám byla předána, nás motivuje k pokračování rozvoje kvalitní české fyzioterapie.

Značnou výhodou naší terapie je snaha nahlížet na člověka komplexně, což zdravotnická zařízení často slibují, ale přitom stále řeší pouze místo projevu problému (tedy symptomatickou léčbu, nikoli však léčbu kauzální). Naší snahou je ovlivnit subjektivní potíže dlouhodobě odstraněním pravé příčiny obtíží, a ne jen krátkodobě zmírnit příznaky obtíží.

Častou limitací dnešní medicíny je naprostá absence klinického vyšetření pacienta lékařem. Většina vyšetření se skládá ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT), avšak osobní kontakt lékaře s pacientem se stále více vytrácí. Pokud na výsledcích zobrazovacích vyšetření není patrný strukturální defekt, může se s velkou pravděpodobností jednat o funkční poruchu. V případě erudovaného lékaře je v tuto chvíli doporučena pacientovi návštěva fyzioterapie. Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy je pacient prohlášen za zdravého a jeho problému se dále nikdo nevěnuje. Je důležité neustále pracovat na propojení fyzioterapie s lékařskými obory, jelikož je nelze od sebe navzájem rozdělovat. Proto je naším cílem neustále připomínat přínosnou roli fyzioterapie pro zlepšení kvality života, stejně tak jako spolupráce a konzultace s dalšími lékaři a specialisty.