Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Fyzioterapie

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostikuterapii poruch funkce pohybového aparátu.Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla. Proto je nutné klást důraz na mezioborové propojení. Fyzioterapie v rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

Optimální pohyb je jedním ze základních aspektů zdraví.
„Zdravý pohyb musí být snadný a lehký.“

Pražská škola rehabilitace je světově uznávaná. V rámci studia jsme byly zásadně ovlivněny významnými osobnosti české fyzioterapie:

 • Doc. MUDr. František Véle, CSc.
 • Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
 • Prof. MUDr. Václav Vojta
 • Prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc.
 • Prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc.

Jejich hlavní zásluhou je neustálý rozvoj fyzioterapie, který postupně vede k navýšení úspěchů léčby. Filozofie myšlení, která nám byla předána, nás motivuje k pokračování rozvoje kvalitní české fyzioterapie.

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání.

Fyzioterapeut je odborně vzdělán nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie, gynekologie a další, ale hlavně v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii celého lidského těla.

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

Fyzioterapeut by měl vycházet z faktu, že naše tělo je řízeno centrální nervovou soustavou (CNS) a svaly jako takové jsou pouze jejím výstupním orgánem. Proto by se dalo říci, že fyzioterapeut “trénuje mozek a ne svaly”.

Pro koho je fyzioterapie vhodná?

 • Pro ty, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží.
 • Pro jedince s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu.
 • Pro klienty s funkčními obtížemi zažívacího ústrojí.
 • Pro ženy s funkční neplodností nebo bolestivou menstruací.
 • Pro pacienty s ortopedickým, neurologickým a revmatologickým onemocněním.
 • Pro vrcholové i rekreační sportovce.
 • Pro kancelářské profese.
 • Pro manuální profese.
 • Pro profese s nadměrnou psychickou zátěží.
 • Pro děti předškolního i školního věku.
 • Pro děti začínající se sportovní aktivitou.
 • Pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě.