Fyzioterapie

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostikuterapii poruch funkce pohybového aparátu.Vlivem fyzioterapeutických metod dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla. Proto je nutné klást důraz na mezioborové propojení. Fyzioterapie v rámci celostní medicíny spolupracuje s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, neurologie, gynekologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

Optimální pohyb je jedním ze základních aspektů zdraví.
„Zdravý pohyb musí být snadný a lehký.“

Pražská škola rehabilitace je světově uznávaná. V rámci studia jsme byly zásadně ovlivněny významnými osobnosti české fyzioterapie:

 • Doc. MUDr. František Véle, CSc.
 • Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
 • Prof. MUDr. Václav Vojta
 • Prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc.
 • Prof. MUDr. Jan Jirout, DrSc.

Jejich hlavní zásluhou je neustálý rozvoj fyzioterapie, který postupně vede k navýšení úspěchů léčby. Filozofie myšlení, která nám byla předána, nás motivuje k pokračování rozvoje kvalitní české fyzioterapie.

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání.

Fyzioterapeut je odborně vzdělán nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie, gynekologie a další, ale hlavně v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii celého lidského těla.

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

Fyzioterapeut by měl vycházet z faktu, že naše tělo je řízeno centrální nervovou soustavou (CNS) a svaly jako takové jsou pouze jejím výstupním orgánem. Proto by se dalo říci, že fyzioterapeut “trénuje mozek a ne svaly”.

Pro koho je fyzioterapie vhodná?

 • Pro ty, které již dlouhodobě trápí potíže různého charakteru, ale objektivní lékařské vyšetření stále nenalezlo příčinu obtíží.
 • Pro jedince s problémy a bolestmi v oblasti pohybového aparátu.
 • Pro klienty s funkčními obtížemi zažívacího ústrojí.
 • Pro ženy s funkční neplodností nebo bolestivou menstruací.
 • Pro pacienty s ortopedickým, neurologickým a revmatologickým onemocněním.
 • Pro vrcholové i rekreační sportovce.
 • Pro kancelářské profese.
 • Pro manuální profese.
 • Pro profese s nadměrnou psychickou zátěží.
 • Pro děti předškolního i školního věku.
 • Pro děti začínající se sportovní aktivitou.
 • Pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zdraví a celkové pohodě.