Mgr. Barbora Valková

email: valkova@levitas.cz
tel: +420 602 214 292

Být fyzioterapeutkou bylo mým snem již od základní školy.  Aktivně se účastním odborných kurzů a seminářů pro zlepšení kvalifikace v oboru.
Jsem aktivní sportovkyní a hodně času trávím mezi sportujícími lidmi, kteří mě často vyhledávají pro léčbu bolestí pohybového aparátu. U sportovců se snažím propojit fyzioterapii s prvky fitness, což se mi v praxi velmi osvědčilo.
Fyzioterapie je nádherný zdravotnický obor, ve kterém se často daří odstranit obtíže ve chvíli, kdy již člověk začne ztrácet naději. Cílem úspěchu je na člověka nahlížet vždy jako na funkční celek a ne pouze na bolestivé místo. Díky tomuto přístupu se mi daří pacienty vrátit do plnohodnotného funkčního života. Za každého takového spokojeného pacienta mám obrovskou radost, což mě jen utvrzuje, že jsem si vybrala krásnou práci, která mě nepřestane bavit.
Těším se na každého pacienta a vzájemnou spolupráci. Věřím, že díky celistvému přístupu k pohybovému aparátu vyřešíme obtíže, které Vás trápí.

Vzdělání

 • (2011 – 2014)Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Bakalářská práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou roztroušená skleróza. Státní zkouška z předmětů: Klinická kineziologie, Fyzioterapie, Psychologie, Patologická fyziologie, Tělovýchovné lékařství.
 • (2014 – 2017) Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie.

Odborné praxe

 • (od roku 2015) FYZIOTERAPIE LEVITAS s. r. o., Praha 4, ambulantní praxe dospělí a děti
 • (od roku 2015) Židovská obec v Praze, homecare fyzioterapie
 • (2015) Rehabilitační centrum PRO – MEDIMA s. r. o., ambulantní praxe dospělí
 • (2014) Oblastní nemocnice v Kladně, ambulantní i lůžková praxe
 • (2013) Soukromá ambulantní rehabilitace v Jindřichově Hradci, ambulantní praxe dospělí
 • (2012) Nemocnice v Jindřichově Hradci, lůžková rehabilitační praxe
 • (2011 – 2014) Asistence o. p. s., pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením
 • (2011 – 2014) Praxe v rámci studia v pražských nemocnicích na oddělení ortopedie, neurologie, neurochirurgie, plastické chirurgie, popáleninách a interních nemocí, gynekologie.

Odborné kurzy a techniky využívané v praxi

 • Fascial Manipulation®/ Stecco® – Fasciální manipulace
  • Level I (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)
  • Level II (školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)
 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, kurz A, B, C (školitel Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, kurz A, B, C, D, certifikovaný terapeut
  • část A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část C: Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část D: Strategie léčby metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
 • Jóga v rehabilitaci (školitel Mgr. M. Ježková)
 • Hormonální jógová terapie (školitel Š. Simonidesová)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu (školitel PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)
 • Diagnostika a terapie chodidla a plochonoží (školitel PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)
 • Senzomotorická stimulace, techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách (školitel Doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.)
 • Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (školitel Mgr. J. Holubářová)
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (školitel Mgr. J. Holubářová)
 • Terapeutické využití principu DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace, koncept založený na vývojové kineziologii
 • Exteroceptivní facilitace dle Heleny Hermachové Lewitové (školitel Mgr. M. Král)
 • Posturální terapie podle Dr. Eugena Raševa (školitel MUDr. E. Rašev)
 • Terapeutické využití kineziotapu, Reha sport trade
 • Forma – funkce – facilitace, Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Barbora Valková

Fyzioterapie LEVITAS

Mgr. Kateřina Průchová

Mgr. Kateřina Koch

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
koch@levitas.cz
+420 608 358 242

Mgr. Kateřina Hošková

Mgr. Kateřina Hošková

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
hoskova@levitas.cz
+420 728 566 969

Bc. Karel Jakubal

Bc. Karel Jakubál

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
jakubal@levitas.cz
+420 605 387 347

Mgr. Tereza Hábová

Mgr. Tereza Hábová

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
habova@levitas.cz
+420 721 480 101

Mgr. Jana Anděrová

Mgr. Jana Anděrová

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
anderova@levitas.cz
+420 724 220 607

Mgr. Barbora Valková

Mgr. Barbora Valková
Aktuálně na mateřské dovolené

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka

Obrázek není k dispozici

Jiřina Levinská

Specializace: Masérka

Osobní stránka
info@levitas.cz
+420 705 006 228

Naše služby

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Trápí Vás dlouhodobé bolesti zad či kloubů a terapie, které jste dosud podstoupily, Vám nijak zvlášť nepomohly? Máte za sebou různá vyšetření a léčebné přístupy…

Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Vhodný druh terapie stanovuje magistr fyzioterapie na základě vstupního vyšetření pohybového aparátu. Základem jsou manuální a mobilizační techniky, aktivace správného držení těla,…

Rázová vlna

Rázová vlna

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni proces hojení. Nejčastěji je využívána na úponové bolesti šlach a svalů. Rázová vlna je vysokoenergetická zvuková vlna. Objevuje…

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu 5 gramů na cm². Řadí se…

Terapie dle Mojžíšové

Terapie dle Mojžíšové

Léčebná metoda, která může léčit druh neplodnosti způsobený špatným stavem pohybového aparátu. Metoda pomáhá také při bolestivé menstruaci, bolestivé kostrči, bolestech…

Podologické vyšetření nohou

Podologické vyšetření nohou

Klinické i počítačové vyšetření nohou. Počítačový snímek určuje kvalitu opory nohy o podložku. Na základě snímku lze zhotovit individuální korekční vložky do bot…

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je speciální hmatová a velmi jemná technika zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží. Lymfodrenáž pomáhá odstranit přebytečnou tekutinu z podkoží. Je účinná při odstranění…

Fyzioterapie s rázovou vlnou

Fyzioterapie s rázovou vlnou

U některých bolestí pohybového aparátu se výtečně osvědčuje kombinace fyzioterapie a aplikace rázové vlny. K moderní účinné léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu…

Léčba celulitidy rázovou vlnou

Léčba celulitidy rázovou vlnou

Aplikace rázové vlny představuje úspěšný koncept proti celulitidě a striím. Doporučuje se jako preventivní zákrok omezující náchylnost k celulitidě nebo pro odstranění či omezení viditelných…

Individuální vložky do bot

Individuální vložky do bot

Korekce statické a dynamické funkce nohy pomocí individuálních vložek do bot. Vložky do bot firmy Pedikom jsou vyráběny převážně z přírodních materiálů. Díky…