Mgr. Kateřina Koch

email: koch@levitas.cz
tel: +420 608 358 242

Fyzioterapie je pro mě nejen povoláním, ale i zábavou a posláním. Sport a pohyb se stal mou denní potřebou a lidské tělo mě neustále fascinuje. Již při studiu jsem se začala zajímat o jógu, vystudovala jsem tříleté studium Jógy a jógové terapie na FTVS UK a stala se tak instruktorem jógy I. třídy. Především se však cítím být věčným studentem. Jóga se pro mě stala denní praxí, proto v terapii funkčních poruch pohybového aparátu často využívám jógové pozice.

Věřím, že společně odhalíme a odstraníme pravou příčinu Vašich obtíží. Ráda Vám pomohu Vaše tělo více vnímat a nalézt možnosti, jak s ním pracovat, abyste se cítili lépe.

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010Sb.)

Vzdělání

 • (2011 – 2013) Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Diplomová práce: Efektivita léčby rázovou vlnou u plantární fasciitidy. Státní zkouška z předmětů: Biomechanika člověka, Léčebná rehabilitace, Speciální a vývojová kineziologie. Vystudovala s vyznamenáním.
 • (2008 – 2011) Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Bakalářská práce: Kazuistika pacienta po diskektomii C5/6. Státní zkouška z předmětů: Klinická kineziologie, Fyzioterapie, Psychologie, Patologická fyziologie, Tělovýchovné lékařství.

Odborné praxe

 • (od roku 2014) FYZIOTERAPIE LEVITAS s. r. o., Praha 4. Soukromá praxe dospělí a děti.
 • (2013 – 2014) Centrum rehabilitace a fyzikální medicíny Medtempl, s. r. o., Praha. Ambulantní praxe dospělí a děti. Vedoucí fyzioterapeut.
 • (2013 – 2014) Fyzioterapeut v areálu Golf Hostivař, Praha. Soukromá praxe sportovní fyzioterapie.
 • (2011 – 2013) Centrum fyzioterapeutické péče FYZIOklinika, Praha 4. Ambulantní praxe dospělí a děti.
 • (2010 – 2011) Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha. Praxe dospěli.
 • (2008 – 2011) Praxe v pražských nemocnicích na oddělení ortopedie, neurologie, neurochirurgie, plastické chirurgie, popáleninách a interních nemocí, gynekologie, praxe v soukromých rehabilitačních zařízeních.

Odborné kurzy

 • Fascial Manipulation®/ Stecco® – Fasciální manipulace
  • Level I (2018, školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)
  • Level II (2019, školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Julie Ann Day, PT)
  • Masterclass I+II (2019, školitelé Pietro Iogna Prat, PT, Luca Cossarini, PT, D.O.)
  • Level III pro interní dysfunkce (2020, školitelé Prof. Carla Stecco, M.D., Lorenzo Freschi, PT)
 • Vysokorychlostní, nízkoamplitudové nárazové manipulace krční, hrudní a bederní páteře – High Velocity Low Amplitude Thrust Manipulation of the Cervical, Thoracic, Lumbar & SI Joints (školitel Dr. James Dunning, DPT, MSc)
 • Evidence Based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům (školitel Chapelle, RMT, MBA)
 • Metoda McKenzie:
  • část A: Bederní páteř (školitel E. Nováková, Dip. MDT)
  • část B: Krční a hrudní páteř (školitel E. Nováková, Dip. MDT)
  • část C: Rozšíření o další postupy – Bederní páteř a dolní končetiny (školitel Georg Supp, Dip. MDT)
  • část D: Rozšíření o další postupy – Krční a hrudní páteř a horní končetiny (školitel E. Nováková, Dip. MDT)
 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, kurz A, B, C, D + refresh kurz (2016) – získání titulu Certifikovaný DNS terapeut (školitel Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, kurz A, B, C, D, certifikovaný terapeut
  • část A: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část B: Ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část C: Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
  • část D: Strategie léčby metodou L. Mojžíšové (školitel Mgr. J. Jedličková)
 • Kurz Viscerální manipulace 1 – BŘICHO (Barral institut, školitel francouzský osteopat Pierre Vey, DO)
 • Kurz Viscerální manipulace 2 – BŘICHO (Barral institut, školitel francouzský osteopat Pierre Vey, DO)
 • Kurz Viscerální manipulace 4 – HRUDNÍK (Barral institut, školitel francouzský osteopat Pierre Vey, DO)
 • Základy osteopatie (školitel francouzský osteopat Pierre Vey, DO)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (školitel Mgr. P. Bitnar)
 • Praktické semináře zaměřené na viscerální a osteopatické techniky – viscerální manipulace břišní dutiny a pánve, osteopatické techniky na páteř, rameno (školitel Bc. A. Zapletalová)
 • Fyzioterapie vrcholových sportovců, teorie a praxe (školitel Bc. M. Peroutka)
 • Posilování a strečink ve fyzioterapii – část A, B, C (školitelé Mgr. Z. Čech; PaedDr. P. Tlapák, CSc.; P. Gažák)
 • Jóga a jógová terapie  – tříleté studium na FTVS UK, instruktor jógy I. třídy (školitel PhDr. J. Čumpelík, Ph.D.)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu (školitel PhDr. Jitka Malá, Ph.D.)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (školitel Mgr. P. Bitnar)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (školitel Mgr. P. Bitnar)
 • Úvod do umění a vědy Rolfingu A, B: A: Strukturální integrace, B: Viscerální vztahy v myofasciální integraci (školitel Cert. Adv. Rolfer Marius Strydom )
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie (školitel Mgr. B. Fischerová)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (školitel PhDr. I. Pallová, Ph.D.)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (školitel Anna Velíšek)
 • Terapeutické využití kinesiotapu (školitel Mgr. S. Šúrová)
 • Fit & overball  diplom – cvičení na velkém míči a s overballem (školitel Mgr. I. Brádková)
 • Bosu Core Diplom (školitel Mgr. D. Müller)
 • Rázová vlna Storz Medical Masterpuls MP200 (školitel MUDr. T. Nedělka)
 • Osvědčení o získání kvalifikace Instruktor zdravotního plavání II. třídy

Další techniky osvojené v rámci vysokoškolského studia

 • Senzomotorická stimulace, techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách (školitel Doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.)
 • Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (školitel Mgr. J. Holubářová)
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (školitel Mgr. J. Holubářová)
 • Exteroceptivní facilitace dle Heleny Hermachové Lewitové (školitel Mgr. M. Král)
 • Posturální terapie podle Dr. Eugena Raševa (školitel MUDr. E. Rašev)
Mgr. Kateřina Průchová

Fyzioterapie LEVITAS

Mgr. Kateřina Průchová

Mgr. Kateřina Koch

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
koch@levitas.cz
+420 608 358 242

Mgr. Kateřina Hošková

Mgr. Kateřina Hošková

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
hoskova@levitas.cz
+420 728 566 969

Bc. Karel Jakubal

Bc. Karel Jakubál

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
jakubal@levitas.cz
+420 605 387 347

Mgr. Tereza Hábová

Mgr. Tereza Hábová

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
habova@levitas.cz
+420 721 480 101

Mgr. Jana Anděrová

Mgr. Jana Anděrová

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka
anderova@levitas.cz
+420 724 220 607

Mgr. Barbora Valková

Mgr. Barbora Valková
Aktuálně na mateřské dovolené

Specializace: Fyzioterapeut

Osobní stránka

Obrázek není k dispozici

Jiřina Levinská

Specializace: Masérka

Osobní stránka
info@levitas.cz
+420 705 006 228

Naše služby

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Trápí Vás dlouhodobé bolesti zad či kloubů a terapie, které jste dosud podstoupily, Vám nijak zvlášť nepomohly? Máte za sebou různá vyšetření a léčebné přístupy…

Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Vhodný druh terapie stanovuje magistr fyzioterapie na základě vstupního vyšetření pohybového aparátu. Základem jsou manuální a mobilizační techniky, aktivace správného držení těla,…

Rázová vlna

Rázová vlna

Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni proces hojení. Nejčastěji je využívána na úponové bolesti šlach a svalů. Rázová vlna je vysokoenergetická zvuková vlna. Objevuje…

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu 5 gramů na cm². Řadí se…

Terapie dle Mojžíšové

Terapie dle Mojžíšové

Léčebná metoda, která může léčit druh neplodnosti způsobený špatným stavem pohybového aparátu. Metoda pomáhá také při bolestivé menstruaci, bolestivé kostrči, bolestech…

Podologické vyšetření nohou

Podologické vyšetření nohou

Klinické i počítačové vyšetření nohou. Počítačový snímek určuje kvalitu opory nohy o podložku. Na základě snímku lze zhotovit individuální korekční vložky do bot…

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je speciální hmatová a velmi jemná technika zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží. Lymfodrenáž pomáhá odstranit přebytečnou tekutinu z podkoží. Je účinná při odstranění…

Fyzioterapie s rázovou vlnou

Fyzioterapie s rázovou vlnou

U některých bolestí pohybového aparátu se výtečně osvědčuje kombinace fyzioterapie a aplikace rázové vlny. K moderní účinné léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu…

Léčba celulitidy rázovou vlnou

Léčba celulitidy rázovou vlnou

Aplikace rázové vlny představuje úspěšný koncept proti celulitidě a striím. Doporučuje se jako preventivní zákrok omezující náchylnost k celulitidě nebo pro odstranění či omezení viditelných…

Individuální vložky do bot

Individuální vložky do bot

Korekce statické a dynamické funkce nohy pomocí individuálních vložek do bot. Vložky do bot firmy Pedikom jsou vyráběny převážně z přírodních materiálů. Díky…