Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Kineziotaping

Kineziotaping

Kineziotape vytváří svalům a ostatním měkkým tkáním oporu, chrání je před poškozením a pomáhá provádět bezbolestný fyziologický pohyb.

Jeho elastické vlastnosti jsou podobné měkkým tkáním našeho těla, což umožňuje ošetřené části těla aktivně pracovat. Vytváří svalům a ostatním měkkým tkáním oporu a chrání je před poškozením. Kineziotape nám pomáhá provádět bezbolestný fyziologický pohyb. Kineziotape je vyroben na bázi bavlny s hypoalergenním lepidlem.

Díky velké rozmanitosti v možnostech napětí jsou tejpy schopny nejen aktivovat svaly, ale také je uvolňovat. Dále napomáhají fixovat správné postavení kloubu. Vše záleží na napětí a postavení pohybového segmentu, ve kterém kineziotape aplikujeme.

Kineziotape není omezen jen na aplikaci na svaly a klouby, ale výborně ovlivňuje i funkci cévního a lymfatického systému. Při aplikaci tapu s velmi jemným napětím dochází k odlehčení měkkých tkání, což umožní optimální průtok krevního a lymfatického oběhu. Tento efekt je hojně využíván pro eliminaci otoků.

Základní využití kineziotapu

  • Optimalizace funkce svalů (jak ve smyslu stimulace, tak i relaxace)
  • Podpora kloubů – při aplikaci tejpu na oblast kloubu a jeho příslušné svaly podpoříme směr pohybů v kloubu tak, aby docházelo ke správnému svalovému zapojení v průběhu pohybu
  • Podpora krevní a lymfatické cirkulace – při stagnující lymfatické a krevní cirkulaci způsobené přílišným stažením měkkých tkání dochází k městnání otoku. Kvalitním nalepením tejpu dochází k uvolnění měkkých tkání, odlehčení dané oblasti a tím k obnově optimální cirkulace lymfy a krve, což vede k eliminaci otoku a zmírnění bolestí
  • Zmírnění bolestí – tím, že aplikací tejpu podpoříme výše zmíněné aspekty, je obnovena funkce pohybového segmentu, což vede urychlení léčby a tím i odstranění bolestí