Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Komplexní vyšetření pohybového aparátu

Trápí Vás dlouhodobé bolesti zad či kloubů a terapie, které jste dosud podstoupily, Vám nijak zvlášť nepomohly? Máte za sebou různá vyšetření a léčebné přístupy a vše bez výrazného efektu? Jsou Vám předepisovány léky, které žádnou dlouhodobou úlevu nepřinášejí? Jste po lékařské stránce po všech vyšetření zdraví, avšak Vy se dobře necítíte? Přidávají se k tomu i zažívací potíže, ale interní vyšetření nic neodhalila? Nevíte si již rady, jak své obtíže a bolesti řešit?

Pokud ano, objednejte se k nám na komplexní diagnostiku a my důkladně vyšetříme Váš pohybový aparát z funkčního hlediska a uděláme maximum proto, abychom odhalili pravou příčinu Vašich obtíží.

V dnešní době je v medicíně upřednostňováno vyšetření pomocí zobrazovacích technik za účelem odhalit strukturální příčinu obtíží. Bohužel se setkáváme s tím, že medicína přestává být založena na klinickém vyšetření – tedy na důkladném odběru anamnézy a samotném vyšetření pacienta lékařem. Všichni dobří klinici vědí, že anamnéza je základ vyšetření a z informací od pacienta je možné dozvědět se zásadní a důležité informace vedoucí k odhalení pravé příčiny potíží. Zobrazovací vyšetření jsou v medicíně bezesporu velmi důležitá, v některých případech nenahraditelná, jelikož nám přinášejí zásadní informace o stavu lidského těla. Nemělo by se však zapomínat na vyšetření klinické, kdy lékař či fyzioterapeut vyšetří pacienta osobně na základě svých terapeutických zkušeností.

Toto tvoří úspěch při diagnostice v naší ordinaci. Aktivně se účastníme nejen tuzemských vzdělávacích kurzů, ale také zahraničních, a zdokonalujeme tak náš komplexní pohled na člověka. Díky tomu přistupujeme k vyšetření s velkým spektrem možností pro nahlížení na tělo a pohybový aparát v rámci funkčních souvislostí. Klienta vyslechneme tak, aby nám mohl podrobně popsat své potíže, a poté důkladně vyšetříme. Vedle samotného vyšetření páteře, kloubů a svalů se zaměřujeme také na vyšetření fascií a fasciálních řetězců, díky kterým objevíme příčinu, která je poměrně často vzdálená od místa primárních obtíží. Fascie jsou pojivové tkáně, které propojují celé naše tělo od hlavě až patě a obklopují nejen svaly, ale také orgány. Proto dlouhodobým přetěžováním svalového aparátu může docházet také k funkčním obtížím zažívacího systému, které sice nejsou zpozorovatelné základním interním vyšetřením, ale dokážou znepříjemnit náš každodenní život.

Během hodinového sezení Vás důkladně klinicky vyšetříme a na základě výsledků z vyšetření navrhneme terapeutický plán. Doporučíme vhodný druh terapie a předpokládaný počet návštěv, které povedou k trvalému odstranění Vašich obtíží. Pokud čas dovolí, budeme se již při první návštěvě snažit věnovat i základní terapii pro úlevu od Vašich obtíží, jako je aktivace správného držení těla, korekce sedu a optimální úprava Vašeho ergonomického (pracovního) prostředí.

Je pro nás důležité, aby klient odcházel po vyšetření s pocitem, že mu byl věnován maximální možný prostor a že mu bylo odpovězeno na otázky, které v průběhu sezení kladl. Proto je také na vyšetření vyhrazeno 60 minut, během kterých uděláme vše pro to, abyste odcházeli spokojeni. Je to čas vyhrazený jen pro Vás, proto se neváhejte ptát na cokoli, co by Vás k Vašim obtížím zajímalo.