Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Terapie dle Mojžíšové

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je originální léčebná metoda, která může léčit druh neplodnosti způsobený špatným stavem pohybového systému.

Historie

Ludmila Mojžíšová začala pracovat jako zdravotní sestra na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Později se stala asistentkou na katedře rehabilitace. Léčila studenty fakulty, kteří utrpěli drobná či větší poranění pohybového aparátu, doprovázela je na akademické soutěže a olympiády a starala se o jejich dobrou fyzickou kondici.

Ludmila Mojžíšová vyvinula svůj vlastní systém péče o pacienty, měla dobrou prostorovou představivost, studovala odbornou literaturu, kterou byla schopna získat na svých cestách do zahraničí i v letech totality, a během dlouhé praxe nasbírala spoustu poznatků a připomínek.

Její systém léčby se ukázal být velmi účinným při léčbě všech poruch pohybového systému, především vertebrogenních poruch. S postupem času se k Ludmile Mojžíšové obracelo stále více slavných sportovců, stejně jako herci, umělci, novináři, její přátelé, příbuzní, kolegové a lékaři.

O metodě

Ženy s vertebrogenními bolesti se začaly ptát Mojžíšové, zda-li existuje nějaká souvislost mezi její léčbou a neplodností nebo menstruační bolestí. Ptaly se proto, že jakmile vertebrogenní bolesti zmizely, ženy často otěhotněly, dokonce i po mnoha letech jiné předchozí léčby, nebo je přestala trápit bolestivá menstruace.

Mojžíšová se obrátila na gynekologa MUDr. Evžena Čecha o pomoc a on jí začal posílat své pacientky s problémy s neplodností. Tímto empirickým způsobem Mojžíšová zjistila, že její metoda byla také schopna léčit některé druhy gynekologických potíží.

Tato metoda je založena na principu, že existují reflexní vztahy mezi páteří a vnitřními orgány. Dojde-li k dysfunkci páteře, dochází také k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu a obráceně. Dlouhodobé a nadměrné podráždění z nervových vláken způsobuje nadměrné zvýšení spazmu ve svalech kolem páteře a svalů pánevního dna. Taková situace může nastat také v důsledku zranění, opakovaných malých traumat, zánětlivých procesů v oblasti pánve, změn v konfiguraci obratlových těl a prostřednictvím civilizačních chorob. Předpokládá se, že nadměrné namáhání svalstva vejcovodů způsobuje jejich obstrukci, spazmus děložního čípku způsobuje bolestivou menstruaci, spazmus dělohy může způsobit „dráždivé lůno“, tj. stav, který může zapříčinit opakované potraty, a spazmus pochvy může mít za následek bolest při pohlavním styku.

Metoda dle Mojžíšové je reflexivní metoda, která využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže a tepelné procedury. Léčba se zaměřuje na páteř, pánev a svaly celého těla. Součástí této metody je aktivní zapojení pacienta nebo léčeného páru do spolupráce na rozvoji správného svalového korzetu.

Terapie

Bohužel v dnešní době často dochází k chybnému nahlížení na terapii dle Ludmily Mojžíšové pouze jako na sestavu několika cviků. Tyto cviky poté bývají často indikovány při funkční sterilitě se slovy: „cvičte si cviky dle Mojžíšové a uvidíme, zda Vám to nepomůže k otěhotnění“. Sestava cviků je určitě v terapii důležitá, nicméně patří spíše do autoterapie. Tedy jsou dávány klientkám ke cvičení na doma tak, aby se udržel nově navozený stav pohybového aparátu i po samotné fyzioterapii.

Komplexní terapie dle Mojžíšové se zaměřuje na páteř, pánev a svaly trupu. Při terapii se využívají hlavně mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby a tepelné procedury. Klientka po provedené individuální terapii dostává na doma některé cviky dle Mojžíšové, podle toho, kterou část páteře chceme těmito cviky ovlivnit.

Svaly pánevního dna

Svaly pánevního dna

Důležitou součástí terapie některých druhů funkční neplodnosti či bolestivé menstruace je mobilizace kostrče přes konečník (per rectum). Často se dámy, když slyší o této terapii, vyděsí. Avšak je důležité zmínit, že není opravdu žádný důvod pro toto zděšení. Svalstvo pánevního dna je svalstvo jako každé jiné. Jen k těmto svalům bohužel není přístup tak snadný, jako k ostatním na našem těle. Zákrok není bolestivý a trvá jen pár minut. Při této terapii fyzioterapeut manuálně uvolňuje zvýšené napětí ve svalech pánevního dna a velmi jemně mobilizuje kostrč. Z klinických zkušeností víme, že úleva v oblasti pánve, podbřišku či kyčelních kloubů často přichází okamžitě a klientky jsou velmi vděčné. Menstruační cyklus se srovná a již následující menstruace není bolestivá, jako bývala! Jelikož je pánev důležitou základnou pro páteř, pomůže uvolnění svalstva v této oblasti často i velmi vzdáleně od pánve. Některé klientky udávají odeznění bolestí hlavy, migrén, zmírnění až vymizení pískání v uších či motání hlavy.

Mobilizace a následné cvičení jsou vnímány většinou pacientů jako příjemné. Léčba obvykle trvá 6 měsíců, zásah fyzioterapeuta je zpočátku jednou za týden až čtrnácti dní, později jednou měsíčně. Samozřejmě je třeba cvičit doma pravidelně každý den. Je také vhodné omezit určité činnosti a návyky. Terapie zahrnuje pravidelný pitný režim, udržení správného držení těla a vyvarování se určitým sportovním aktivitám.

Účinky léčby

Úspěch metody u žen (počet těhotenství) je 30-33%. Pacientky se zbavují potíží jako je bolestivá menstruace, bolesti hlavy a bolesti zad. Podle statistických údajů pravidelné praktikování této metody vede ke 100% zlepšení ženské inkontinence a 70-80% zlepšení vertebrogenních poruch. Úspěch samozřejmě závisí na motivaci pacientů tuto metodu pravidelně vykonávat.

Indikace pro léčbu