Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Bolesti bederní páteře a kříže

Bolesti bederní páteře a kříže

Máte neustále se vracející problémy se zády? Každý ze záchvatů bolestí zad je silnější než předchozí? Jsou Vaše potíže se zády chronické a léky předepsané lékařem nepomáhají? Měla Vaše dosavadní cvičení a fyzioterapie vždy pouze krátkodobý efekt a bolesti se stále vracejí? Hrozí Vám operační zákrok? Nebo jste již operaci podstoupili, ale nepřinesla významný efekt?

V našem článku se Vám pokusíme přiblížit problematiku bolesti bederní a křížové oblasti.

Obecně jsou bolesti v oblasti páteře a zad v dnešní době velmi častým problémem. Lidé s bolestmi zad tvoří velkou část pacientů v ordinacích ortopedů, neurologů a fyzioterapeutů. V dnešní době je již výjimečné, pokud člověk po 20. roku věku života neví, co je to občasná bolest zad.

Co stojí za vznikem bolestí zad?

Za vznikem bolestí zad stojí velká škála možných příčin. Často si neseme špatné pohybové vzorce již z vývoje pohybového aparátu v útlém dětství. Špatnému vývoji napomáhají také různé pomůcky, které jsou bohužel stále používány i v dnešní době, jako jsou dětská chodítka a hopsadla. Dítě se tak postaví a chodí dříve, než je na to jeho svalový a osový systém připraven. To, jak přirozený a kvalitní vývoj pohybového aparátu je dítěti dopřán, určuje jak kvalitní a odolný bude jeho pohybový aparát po zbytek života. Pokud se budeme snažit předběhnout vývoj dítěte, dokud na to jeho hluboký stabilizační systém páteře nebude dostatečně připraven, způsobujeme mu vznik nekvalitních pohybových vzorů, které se poté projevují a prohlubují po zbytek aktivního života.

Dalšími zásadními důvody pro vznik bolestí zad je jednostranné zatěžování páteře v našem běžném životě a eliminace přirozeného pohybu v běžném denním režimu. Pro páteř (a vůbec celé tělo) je velmi důležitý přirozený pohyb. Snad nepřirozenějším pohybem je pro nás chůze, kdy je páteř napřímená, dochází k optimální aktivaci kardio-vaskulárního i zažívacího systému a jsou kvalitně zapojovány všechny svalové skupiny našeho těla. Každý z nás by měl v ideálním případě ujít denně 3 – 5 km. A tím nemyslíme uspěchanou chůzi po obchodních centrech či chůzi po pracovišti v rámci pracovní doby. Myslíme tím klidnou, nikam neuspěchanou přirozenou chůzi. Tento každodenní pohyb z našeho života postupně mizí, ti osvícenější se jej snaží dohnat alespoň o víkendu. V našem životě převládá spíše jednostranná statická zátěž na páteř a klouby. Pohyby, které dominují, jsou sed, řízení auta, stoj v mírném předklonu (v kuchyni, v práci) či pohyb v mírném předklonu (uklízení, vaření). To vše vytváří na naši páteř velký tlak a dochází k jejímu přetěžování v předozadním směru. Záda jsou celkově přetížena pohyby v mírném předklonu a chybí zde dostatečná kompenzace v opačném směru pohybu do napřímení páteře při chůzi či do záklonu při různých cvičeních.

Jaké nejčastější bolesti beder a kříže známe?

Kombinace těchto aspektů, jako je určitá odchylka v procesu našeho vývoje a poté přetěžování zad jednostrannými pohyby, stojí velmi často za vznikem bolestí zad. Způsobů, jakými se bolesti projeví, je několik. Bolesti beder a kříže se objevují často náhle neboli akutně. Pacient provede nenápadný předklon, ať již zavázání tkaniček nebo za záměrem zvednout spadlé klíče ze země. Při těchto pohybech nebo při návratu z těchto pozic do napřímení projede ve spodní částí zad velká bolest a pacient se často již nenarovná zpět do napřímení nebo je toto napřímení bolestivé. Tímto zdánlivě nenápadným pohybem dojde k blokádě bederního či křížokyčelního skloubení, v horším případě k výhřezu meziobratlové ploténky. Akutní bolest beder obvykle nepoleví a je potřeba vyhledat pomoc lékaře nebo fyzioterapeuta pro postupné odstranění obtíží. Takový záchvat bolesti by pro nás měl být velkým vykřičníkem, při kterém nás tělo informuje, že páteř přestává být pružná a předklon je pro ni poměrně náročným až nebezpečným pohybem. Není tedy dobré po odeznění obtíží vrátit se do klasického pasivně přetěžujícího stylu života, ale je potřeba dělat vše pro to, aby se další epizoda bolestí již neopakovala. Každým dalším přetěžování a každou další bolestivou epizodou dochází k degeneraci a chronickému poškozovaní naší páteře. Výsledkem mohou být mnohočetné výhřezy meziobratlových plotének, zúžení páteřního kanálu nebo výrůstky na obratlových tělech, které dráždí nervové kořeny inervující naše končetiny.

Druhým způsobem projevu přetěžování páteře jsou dlouhodobé postupně narůstající bolesti beder a kříže. Zhoršení může způsobovat statická zátěž, tedy dlouhodobý sed či stoj. Bolesti se také často zhoršují při určitých činnostech jako je úklid, po sportovním výkonu nebo práci na zahradě. Tyto postupně narůstající bolesti informují o určité vyčerpanosti svalů v oblasti páteře a celkově o přetěžování osového aparátu. Při vyšetření často vídáme ochablý sed a stoj, kdy je patrné, že pacient nevyužívá k sedu či stoji břišní svalstvo a svalstvo páteře, ale je takzvaně „zavěšen do vazů a kloubů“. Vazy páteře jsou podpůrným mechanismem, avšak rozhodně neslouží k dynamické stabilizaci jako svaly, a jejich přetěžování vede ke vzniku chronických bolestí a degenerativních změn na páteři. U těchto obtíží je zásadní naučit pacienta správnému držení těla tak, aby využíval své svaly, které jsou k tomu určené, a ne vazy. Vedle toho je třeba aktivovat hluboký stabilizační systém páteře, tvořený bránicí, pánevním dnem, břišním svalstvem a svalstvem páteře. Tím zajistíme páteři potřebnou stabilitu a odlehčení a eliminujeme prostor pro vznik degenerativních změn na páteři.

Řešením je fyzioterapie

Naštěstí je v dnešní fyzioterapii mnoho terapeutických směrů, díky kterým se dá přetěžování a bolesti zad úspěšně léčit. Většinou se využívají kombinace jednotlivých směrů, což vede k maximálnímu úspěchu. Pokud je mezi fyzioterapeutem a pacientem dobrá spolupráce, dochází k trvalému odstranění bolestí a obnově funkce páteře. Pokud pacient začne pravidelně cvičit, upraví své držení těla a řídí se pokyny terapeuta, je úspěch z velké části zajištěn. Mezi často využívané metody patří Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, terapie dle Mckenzie, jógaterapie dle Mojžíšové a mnoho jiných námi využívaných metod.