Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Pálení žáhy

Pálení žáhy

Chronické funkční pálení žáhy je nejčastěji způsobeno gastroezofageálním refluxem, což je opakovaný zpětný tok žaludečního obsahu zpět do jícnu. Zpětnému návratu obsahu žaludku zabraňuje zejména dolní jícnový svěrač, který je tvořen částí bránice. Porucha dolního svěrače jícnu společně s hiátovou hernií patří mezi nejčastější příčiny funkčního pálení žáhy.

Bránice ve funkci dolního svěrače jícnu

Bránice je plochý sval, který má významný vliv na břišní a hrudní orgány. Bránice odděluje hrudní a břišní dutinu a tím brání posunu břišních orgánů do hrudníku. Jak již bylo popsáno, tvoří zevní svěrač jícnu, čímž zabraňuje opětovnému toku žaludečního obsahu zpět do jícnu.

Bránice je velmi důležitý sval, který plní hned několik funkcí. Vedle výše zmíněného je to náš hlavní dechový sval. Zároveň je to také zásadní sval posturální, který je nedílnou součástí našeho pohybového aparátu. Je důležitou součástí hlubokého stabilizačního systému páteře a podílí se na správném držení našeho těla. Špatné držení těla se tedy projeví i na funkci bránice. Je zde prokázaná spojitost mezi poruchou funkce bránice a vznikem bolestí zad. Zároveň u pacientů s bolestmi zad častěji dochází k funkčním poruchám zažívacího systému – například pálení žáhy, nadýmání, zácpa, průjmy.

Funkční projevy gastroezofageálního refluxu na pohybovém aparátu

Orgánový a pohybový systém jsou vzájemně funkčně provázány a jejich funkce se vzájemně doplňují a ovlivňují. Výjimkou není ani porucha dolního svěrače jícnu. Vedle samotného nepříjemného pálení žáhy se toto onemocnění projevuje také bolestmi v oblasti pohybového aparátu. Pacienti často popisují bolesti za hrudní kostí, bolesti hrudní a krční páteře, výjimkou nejsou časté bolesti hlavy. V terapii nalézáme četné blokády žeber, které způsobují píchavou bolest na hrudníku při nádechu či výdechu.

Terapie funkční poruchy zažívacího systému

Pro úspěšnou terapii funkčního pálení žáhy je tedy zásadní ovlivnění postavení bránice a tím zlepšení funkce dolního jícnového svěrače. Důležité je kvalitní zapojení bránice do hlubokého stabilizačního systému páteře. Vhodné je využití mobilizace žeber a páteře, čímž se zlepší postavení hrudního koše a osového aparátu, a lépe se pak docílí optimálního zapojení bránice. Pro správnou aktivaci svalové souhry v oblasti trupu lze využít metody Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Kolářejóga a další.

Nedílnou součástí terapie vedoucí k léčbě pálení žáhy jsou techniky viscerální manipulace, díky kterým ovlivňujeme vzájemný funkční vztah mezi bránicí, jícnem a žaludkem a zároveň podporujeme kvalitní vyprazdňování žaludku.

Fyzioterapie je v léčbě pálení žáhy konzervativní metodou, kterou můžeme výrazně přispět v rámci komplexní terapie gastroezofageálního refluxu. Fyzioterapie nabízí možnost funkčního ovlivnění onemocnění s minimální zátěží pro pacienta na rozdíl od chronické farmakologické léčby nebo chirurgické terapie. Avšak stále je zde důležitá spolupráce multidisciplinárního týmu, který zahrnuje interního lékaře, fyzioterapeuta a někdy také psychoterapeuta.