Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
Bolesti lokte a předloktí

Tenisový a golfový loket

Mezi bolestivé syndromy v oblasti loketního kloubu řadíme syndrom tenisového lokte (bolest na vnější straně lokte), syndrom golfového nebo také oštěpařského lokte (bolest na vnitřní straně lokte), ale setkáváme se také s kombinací těchto dvou syndromů, kdy se bolesti objevují po obou stranách lokte. Tyto syndromy jsou popsány jako úponové bolesti (entezopatie) z důvody přetížených svalů předloktí. Entezopatie je široký pojem, do kterého spadají bolestivé stavy způsobené zánětlivými a degenerativními procesy při úponech šlach, vazů a kloubních pouzder.

Tenisový loket (laterální epikondylitida)

tenisovy loketBolesti se objevují na vnější straně loketního kloubu. Bolest je ostrá, dloubavá, často vystřelující směrem k zápěstí či prstům. Přetíženou skupinou svalů jsou extenzory (přitahovače) zápěstí a prstů. Bolesti se objevují zejména ve statickém postavení zápěstí a prstů v mírném přitažení směrem vzhůru (držení myši, delší psaní na klávesnici, držení volantu) nebo při silnějším stisku v kombinaci s pohybem v zápěstí (hra s tenisovou raketou, manipulace s hokejkou při hokeji či florbalu, nalévání skleničky z lahve, práce s kosou a jiné).

Golfový (oštěpařský) loket (mediální epikondylitida)

golfovy loketBolesti jsou přítomné na vnitřní straně lokte. Úponové bolesti jsou velmi obdobné – znovu je zde přítomna ostrá, dloubavá, vystřelující bolest. Příčina bolestí je způsobena přetížením v oblasti flexorů (ohýbačů) zápěstí a prstů. Bolest se objevuje zejména při pokrčení prstů, sklopení zápěstí a vnitřní rotaci zápěstí (proto je vyvolávajícím momentem například odemykání dveří, točení volantem, práce se šroubovákem a jiné). Syndrom, jak již název napovídá, je typický pro hráče golfu, oštěpaře, ale objevuje se i u jiných atletů, kteří se zabývají hodem.

Příčina vzniku obtíží a jejich diagnostika

To, že je tenisový i golfový loket entezopatií způsobenou výrazným přetížením svalstva předloktí, je více než zřejmé. Nicméně pravý důvod vzniku tohoto přetížení není vždy způsobený pouze izolovaným přetěžováním svalstva předloktí. Z empirických poznatků je dokázáno, že k přetížení této skupiny svalstva může dojít na základě svalového řetězení vycházejícího z oblasti paže, ramene, lopatky, krční páteře a svalového napětí v oblasti hrudního koše. Pokud tyto výše uložené segmenty nejsou ve správném funkčním zapojení, nevytvářejí kvalitní oporu pro jemnou motoriku v oblasti ruky. Dochází tak k nepřiměřenému zapojení svalstva předloktí, které může vést ke vzniku bolestivého syndromu. Je tedy dobré se při vyšetření zamýšlet nad možností původu bolestí nejen v oblasti předloktí, ale uvažovat i nad přenesenou bolestí z oblasti ramene, lopatky a hrudního koše.

Při podezření, že za vznikem bolestivého syndromu stojí svalové řetězení z oblasti ramen, krční páteře a trupu, je důležité vyšetření běžných denních a sportovních pohybových stereotypů, které pomohou odhalit příčinu vzniku obtíží. Při těchto pohybových stereotypech může docházet ke špatnému zapojení svalů do funkčního pohybu. Díky tomu dochází k zapojování a následnému přetížení jiné skupiny svalů – toto řetězení může vést až k úponové bolesti v lokti.

Fyzioterapie

Základ účinné fyzioterapie spočívá v odhalení pravé příčiny obtíží. Po zjištění původu vzniku bolestivého syndromu je důležité pohybový aparát vyvést ze špatného zapojování svalů do pohybu a obnovit optimální svalovou souhru. Kvalitní svalová koordinace zajistí rovnoměrné zapojení svalových skupin a zabrání chronickému přetěžování úponových oblastí a kloubního pouzdra. Jednoduše řečeno je naším cílem vyrovnání rovnováhy mezi jednotlivými svalovými skupinami.
Pro uvolnění přetíženého svalstva je zde široká škála technik měkkých tkání, které vedou k eliminaci bolestí a obnově dostatečné krevní cirkulace v postižené oblasti. Pokud stažené svalstvo způsobí funkční blokády kloubů, jsou metodou volby šetrné mobilizační techniky, které mají za cíl obnovit kloubní pohyblivost.

Pro optimalizaci svalového zapojení se nám osvědčují techniky na neurofyziologickém podkladě – Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a senzomotorická stimulace, při které můžeme využít Propriomed®cvičení na Flowinu® a mnoho jiných.

Fyzioterapie v kombinaci s rázovou vlnou

Razova vlna na tenisovy loket

Výborně se nám osvědčuje kombinace komplexní fyzioterapie s radiální rázovou vlnou. Rázovou vlnu aplikujeme o vysoké frekvenci na přetížené svalstvo, kdy je již při aplikaci možné cítit, jak se svalstvo uvolňuje. Na základě vyšetření aplikujeme radiální rázovou vlnu na přetížené a bolestivé svaly, které se v rámci svalového řetězení podílejí na úponové bolesti. To znamená, že aplikace radiální rázové vlny není omezena jen na samotné přetížené svaly předloktí. Tímto komplexním přístupem zajistíme ovlivnění celého funkčního celku a léčba je proto nejen výrazně účinnější, ale i podstatně rychlejší než při aplikaci pouze v místě epicentra bolestí. Samozřejmostí je aplikace hloubkové vibrační terapie aplikátorem V-actor, která výrazně podpoří relaxaci přetíženého svalstva.

Funkční kineziotape napomáhá uvolnění přetěžovaného svalstva, zároveň odlehčuje loketní kloub a tím mírní bolestivost. Při „tejpování“ před sportovní či manuální zátěží podpoříme kineziotapem nejen samotné bolestivé místo, ale můžeme podpořit i zapojení lopatky či ramene tak, aby nedocházelo k přetěžování struktur v oblasti lokte. Účinek kineziotapu je klienty velmi oceňovaný. V začátcích terapie výrazně pomáhá od bolestí a podporuje i zapojení správného svalového stereotypu.